Tana Venstres representanter i kommunestyret og utvalg

Tana Venstre kom inn med en fast representant i kommunestyret. I tillegg fikk vi også flere utvalgsplasser. Under har vi listet opp våre politikere for denne 4 års perioden:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Karen Inga Vars: Fast medlem i KST, fast medlem i MLU, fast medlem i repre.skapet i Finnmark kommunerevisjon, 1. vara til FSK

Terje Johan Ellila: Fast medlem i Konfliktrådet, fast medlem i Kommunalt takstnemd, 1. vara til KST og kommunens representant i oppnevningsutvalget for konfliktrådsmeglere.

Jan Oskar Dervo: Fast medlem i Klagenemnda, 1. vara til Valgnemnda og 4. vara til Rådet for funkjonshemmede.

Monica Balto: Fast medlem i HOU.

Aina Jessen: 2. vara til KST, 2. vara til Klagenemnda.

Sverre Pedersen: 3. vara til KST.

Sigmund Nerby: 4. vara til KST

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**