Nei til P-anlegg under Haugar

På bystyremøtet i februar behandlet bystyret saken "P-anlegg under Haugar", og kommunens videre deltagelse. Sp, Sv og Venstre var imot dette. Det siste byen trenger er enda mer tilretteleggelse for parkering i sentrum med enda 500 plasser. Det vi trenger er bedre kollektivtrafikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

parkering Jorenholmen p-hus

Foto: SL

Dette er noe av hva Venstre v/ Suzy Haugan sa i forbindelse med saken:

"- Jeg spør meg selv- hvorfor er det behov for 500 nye parkeringsplasser i sentrum? I vurderingen står det at det er mange gode grunner, nemlig at anlegget kan fører til færre biler og mindre kjøring i sentrum.

Bilene må nødvendigvis inn i sentrum for å ende opp under Haugar, så mindre biler og trafikk blir det ikke. Så lenge disse parkeringsplassene kommer i tillegg til eksisterende plasser i Tønsberg, og ikke som en erstatning, ser jeg vel ikke helt at 500 nye parkeringsplasser i sentrum fører til mindre biler i sentrum.

I trafikksikkerhetsplan for Tønsberg kommune som ble vedtatt 22.06.11 har derimot mange gode grunner til at vi ikke vil ha et parkeringsanlegg med 500 biler under Haugar.

Vi er den 9 største byen i landet, og scorer dårligst i Norge på kollektivtrafikk, med dekning på 9 %. Vi har faktisk en biltetthet på høyde med de største byene i Europa.

De aller fleste bilulykker skjer i sentrum, og det grunnet enkeltpersoners uaktsomhet. Altså, det siste vi trenger er mer parkeringsplasser i Tønsberg sentrum. – Vi må ha bedre kollektivtransport!
…..

– Jeg ønsker en by for de myke trafikanter. Med tanke på byutvikling, og at den helhetlige planen for Tønsberg sentrum ikke er på plass, mener Venstre at det er soleklart at vi ikke er positive til denne innstillingen."

Bystyret vedtok at Tønsberg parkering skulle gå videre med prosjektet "P-anlegg under Haugar" — mot de 5 stemmene som utgjorde Sv, Sp og V.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**