Møre og Romsdal Venstrekvinnelag reetableres og innkaller til årsmøte 22.mars

Dette er en god nyhet på 8.mars! På fylkesårsmøtet for M&R Venstre ble det invitert til å skape nytt liv i M&R Venstrekvinnelag. Vi har flere medlemmer i Venstrekvinnelaget, men det har ikke vært et aktivt styre de siste årene. Det kalles derfor inn til årsmøte for å reetablere styret. Møtet holdes i Ålesund.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Markblomster

Foto: RH

Saksliste:

Årsmøte torsdag 22.03.12 kl. 18:00
First Hotell Atlantica, Ålesund

Saksliste:
1. Valg
2. Aktiviteter
3. Eventuelt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**