Strategimøte på Vigeland

Dette er er en ny måte for oss å prøve å få med oss flest mulig av våre velgere på å stake opp kursen framover. Vi forsøker med 3-4 slike møter i året, i tillegg til de vanlige gruppemøtene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Første møte av denne type, absolutt vellykket og en fin møteform, men litt skuffende oppmøte i dette første møtet. Vi hadde håpet å få med oss flere, spesielt de som ikke vanligvis kommer på gruppemøtene på mandager.
Vi hadde tre punkter på agendaen, Jo Inge orienterte litt om Omsorgsplan, Jorun litt om eiendomsskatt og Oddvar og Per Olav om E39.

 Brukbart oppmøte i første forsøk.

Brukbart oppmøte i første forsøk.

Omsorgsplan.
Skal drøftes nå i møte på tirsdag og det er viktig at Venstre signaliserer et eierforhold til denne planen. Vi bør prøve å være i forkant og tenke framover, markedsføre et "venstresyn" på dette temaet.

Eiendomsskatt.
Jorun orienter litt om arbeidet med å innføre eiendomsskatt i kommunen.

E39.
Fortsatt er det en seig materie å få denne veisaken til å bli slik vi ønsker det i kommunen.

 Oppdatering på E39, bygdas flølgetong.

Oppdatering på E39, bygdas flølgetong.

Næringsarealer. Se på områder på Tredal eller Valleheia som mulige områder.

Kontantstøtte for 3 åringer. Kontantstøtte for 3 åringer er nå tatt bort. Mange kommuner har valgt å innføre kommunal kontantstøtte fra 2 til 3 år. Denne saken er det veldig mange meninger om innad i venstregruppa. Det er både fordeler og bakdeler med denne støtten og det samme er det om den tas bort.

Leksehjelp.
Innføre leksehjelp med kvalifisert personell med lik gjennomføring i Lindesnesskolen. Se på bruke av andre yrkesgrupper til den type arbeid.

Livsglede for eldre.
Skape en aktivitet på omsorgsenteret på beboernes premisser. Her bør vi se på om det er mulig å finne personer som kan orientere om de mulighetene kommunen har.

IKT.
Dette er et "sorgens kapittel" i kommunen. Verken på skolene, rådhuset eller andre steder fungerer nettet slik det bør i dag. Her bør det straks sees på hva som er problemet og få på plass en person som har det overordnede ansvaret for nettet.

Ungdomsskolen.
Her trengs en oppgradering av utstyr, forrige kapittel nevner nett, men pulter og stoler trenger en skikkelig oppgradering. Det å ha skikkelig materiell er viktig for et godt læremiljø og vi må se på om det kan være noen muligheter for å få dette til.

Barn og Ungdom.
Se på muligheten til å skape en aktivitet for barn og unge, fortrinnsvis uorganiserte barn og unge.

Dette var det første "strategimøtet" i Lindesnes Venstre, vi håper det kommer flere i neste møte som blir på Lindesnes fyr onsdag 6.juni kl. 18:00.

 Dette var en bra måte å drøfte saker på.

Dette var en bra måte å drøfte saker på.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**