Spørsmål til ordfører om flystøy

Gjerdrum Venstre savner initiativ fra kommunens politiske ledelse i denne saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Det bør gjennomføres flystøymåling i boligfeltene langs åsen i Gjerdrum

Lars Peder Nordbakken

Lars Peder Nordbakken

Jeg har tidligere stilte et spørsmål til ordfører i kommunstyret 31.08.2011 om hvordan ordfører hadde tenkt å ivareta interessene til innbyggerne langs åsen som er sterkt berørt av flystøproblemer natterstid etter omleggingen av innflyvingsmønsteret 7. april i fjor. Forrige ordfører svarte den gang med at saken ville bli fulgt opp i flystøyutvalgets arbeid. På grunn av at verken ordfører eller varaordfører kunne stille i flystøyutvalgets påfølgende møte med Samferdselsdepartementet i september i fjor, ble jeg bedt om å representere Gjerdrum på dette møtet.

Miljø, fly

Foto: Luth

På møtet med Samferdselsdepartementet kom det frem at departementet var positivt interessert i at alle konsekvenser av trafikkomleggingen i fjor vår bør rapporteres og analyseres, spesielt i de områdene hvor støyen har økt. Departementet oppfordret videre flystøyutvalget og kommunene på Øvre Romerike å ta direkte kontakt med OSL med sikte på å få iverksatt støymålinger i de berørte områdene.

Det har nå gått en stund siden flystøyutvalgets møte med departementet i september i fjor, men jeg har så langt ikke registrert at det er tatt initiativ fra ordfører eller den øvrige politiske ledelsen i saken.

Derfor ber jeg om ordførers svar på følgende spørsmål:

• Hvordan har ordfører tenkt å ivareta interessene til de innbyggerne som er mest berørt av flystøyproblemer natterstid?

• Vil ordfører ta kontakt med OSL for å få satt i gang støymåling i boligfeltene langs åsen?

Gjerdrum 6. mars 2012

Lars Peder Nordbakken
Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**