Vil ha mer åpenhet

I programmet til Mandal Venstre til kommunevalget lovet vi å jobbe for mer åpenhet i den kommunale forvaltningen. I dag er det et to-siders oppslag i Lindesnes avis, hvor vi forklarer mer om hva vi ønsker å oppnå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Målet er at Mandal kommune skal få et eget reglement som knesetter at åpenhet alltid skal gis høyeste prioritet.

Venstres representant i driftsstyret, Stein Inge Dahn har fått bred politisk støtte for et initiativ om at administrasjonen skal legge frem et forslag til et slikt reglement.

 Faksimile fra Lindesnes avis 12. mars 2012

Faksimile fra Lindesnes avis 12. mars 2012

I oppslaget i Lindesnes avis (kan lastes ned som pdf-fil her) gir rådmannen i Mandal uttrykk for at han settere pris på Venstres initiativ, og vil jobbe grundig med dette.

Se også tidligere oppslag på våre nettsider her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**