Nominasjonsarbeidet — forslag på kandidatar til Stortingsvalget 2013

Nominasjonskomiteen i Møre og Romsdal Venstre har starta sitt arbeid og ber no lokallaga, VK og UV og kome med forslag på inntil 10 kandidatar til Stortingsvallista for 2013. Nominasjonskomiteen ønskjer tilbakemelding innan 5. mai. Sjå brev fra Nominasjonskomiteen ved leiar i nominasjonsnemnda Frits Inge Godøy.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Brev fra nominasjonsnemnda:

Nominasjonskomiteen i Møre og Romsdal Venstre
V/Frits Inge Godø
Postboks 58,
6475 Midsund
Tlf: 41433332
Epost: [email protected] eller [email protected]

Til lokallaga
VK
UV

Nominasjonsarbeidet — forslag på kandidatar

Nominasjonskomiteen i Møre og Romsdal Venstre har starta sitt arbeid og ber no lokallaga, VK og UV og kome med forslag på inntil 10 kandidatar til Stortingsvallista for 2013. Nominasjonskomiteen ønskjer tilbakemelding innan 5. mai. Bruk gjerne epost.

Komiteen tek deretter sikte på å kome tilbake til lokallaga i august med ei oversikt over svara frå aktuelle kandidatar. Lokallaga får då til oppgåve å prioritere inntil 10 kandidatar utifrå den utsendte lista i august.

NB! Legg ved den siste oppdaterte epostlista til lokallagsleiaren.

Midsund, 14. mars 2012

Frits Inge Godø
Leiar i nominasjonsnemnda

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**