Ja til biologisk mangfold

I forslaget til hvilke planer kommunen skal jobbe med de kommende fire årene er plan for biologisk mangfold nesten det eneste som er nedprioritert

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Natur

Dette mener Venstre er en feil prioritering, og vi ønsker en ny plan for biologisk mangfold i det kommende fireårs-perioden. I dag finnes det et sted mellom fem og femti millioner arter på jorden, og mindre enn to millioner av disse er registrert. Det biologiske mangfold trues imidlertid av menneskelig påvirkning som klimaendringer, miljøgifter, forsuring, store naturinngrep, flytting av fremmede organismer til nye områder og jakt. Undersøkelser viser at utryddelseshastigheten nå kan være opp mot tusen ganger raskere enn det som er naturlig. Utarmer vi det biologiske mangfoldet undergraver vi også vårt eget levegrunnlag.

Fredrikstad står ovenfor store utbygginger de kommende årene. Dette, i tillegg til de pågående klimaendringene, gjør at vi må ta det biologiske mangfoldet på alvor. Da kan det ikke gå 10-15 år mellom hver gang vi kartlegger vårt biologiske mangfold.

Per E. Braseth-Ellingsen
Leder Fredrikstad Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**