Delegatene til Landsmøtet 2012 med formøte i Molde

Delegatene fra Møre og Romsdal Venstre hadde formøte lørdag 24.mars i Molde. Velferdspolitikk er tema for landsmøtet. Delegagasjonen diskuterte aktuelle saker, og flere resolusjonsforslag var kommet inn. Samferdsel vil være et sentralt tema å ta opp, i tillegg til helse og velferd.

LM 2012 delegatmøte

Foto: RH

I alt elleve av de fjorten delegatene som skal reise til landsmøtet var møtt frem på formøtet. Venstre avholder sitt landsmøte på Fornebu 13, 14. og 15.april.