Gruppemøter åpne for alle medlemmer

Gruppemøter avholdes etter regelen torsdag før bystyremøter. Møtene holdes i rådhuset og er åpen for alle medlemmer. Aktuelle saker drøftes i tillegg til bystyresaker.


Bystyregruppa og styret i Kristiansund Venstre ønsker alle velkommen til møtene. Neste gruppemøte blir torsdag 3.mai før bystyret 8.mai.
Torsdag 22.mars var denne gjengen samlet.

Gruppemøte Ksu Venstre 22.03.12

Foto: pf