Kulturplana lagt ut på høring

Overordnet kulturplan for Kristiansund kommune er nå lagt ut på høring. Venstres Ragnhild Helseth har stått sentralt i arbeidet som leder for arbeidsgruppa.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Kulturplan. Ragnhild

Foto: rh

Dokumentet består av to deler, selve kulturplana med forslag til mål og tiltak, og et eget bakgrunnsdokument som beskriver dagens aktivitet og struktur innen kulturlivet i Kristiansund, samt utfordringer og vurderinger.
Planarbeidet har helt fra starten av vært gjennomført med bred deltagelse fra aktører i kulturlivet. Høringsrunden gir mulighet for alle interesserte til å gi innspill om det plana tar opp og eventuelle forslag til endringer.

Dokumentet finnes på hjemmesida til Kristiansund kommune: [eksternlink#http://www.kristiansund.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=1619&AId=4170&Back=1]

Kulturplana. Forside

Foto: rh

Kulturplan for Kristiansund. Oppslag i tk før høring

Foto: Ingress tk 15.03.12. rh

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**