Kommunal profesjonalitet i FFK-saken

Innlegg holdt i bystyremøtet 22.03.12

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Næring Fredrikstad

Ordfører, bystyre.

For Venstre handler ikke saken om kommunal støtte til FFK om å være for eller i mot FFK. Det handler heller ikke om å være for eller i mot gode praktiske løsninger for idrettsanleggene i Fredrikstad.

For Venstre handler denne saken om to ting:

For det første handler denne saken om signaleffekt. Signaleffekten til andre profesjonelle idretts- og kulturaktører, og ikke minst signaleffekten internt i kommunen.

Fredrikstad kommune har vært igjennom noen tøffe økonomiske år. Og på tross av at et budsjett som Venstre har vært med på å vedta har satt oss i en litt bedre posisjon, vil ikke utfordringene bli mindre i årene som kommer. Og la det være ingen tvil, pengene et flertall nå ønsker å bruke på FFK Sport AS, er penger som det er behov for i andre deler av kommunen. Jeg har stor forståelse for barnehageansatte og andre som reagerer på at noen møter på Rådhuset er det som skal til for at et privat AS skal få en million fra kommunen, mens de selv ikke har fått lov til å kjøpe inn blyanter og sette inn vikarer. Det er dårlig arbeidsgiverpolitikk.

Signaleffekten til de som styrer i FFK Sport AS, og til andre profesjonelle idrettsaktører i Fredrikstad er også tvilsom. Gjør du ikke jobben din med å ha økonomisk kontroll, så ordner kommunen opp for deg. Venstre frykter at dette ikke blir siste gang vi har en slik sak oppe til politisk behandling.

Vår andre bekymring i denne saken handler om denne redningspakken holder juridisk mål. Et flertall i denne sal som mener dette er riktig bruk av kommunale penger, det mener ikke Venstre, skal gjerne få lov til å gi penger til hva dere måtte ønske. Men da må man sikre seg at man er innenfor regelverk for offentlig støtte til næringsvirksomhet. For det er det det er snakk om her: offentlig støtte til næringsvirksomhet.
Rådmannen har i sin innstilling ikke gjort rede for den økonomiske fordelen FFK Sport AS får av at kommunnen legger kunstgress på stadion. Det står at de får en økonomisk fordel, men den er ikke tallfestet. Venstre mener det er både god kotyme å opplyse om denne summen, og det er ikke minst et krav i EØS-avtalen om det offentlige skal gi såkalt bagatellmessig støtte til næringsvirksomhet. Det er nemlig umulig å beregne hvorvidt totalsummen støtte FFK Sport AS får overgår grensene for ulovlig statsstøtte, uten denne summen.

Venstre mener ikke at det er et urimelig krav å få vite hva FFK Sport AS tjener på å få kunstgress fra kommunen. Om ikke det tallet blir opplyst risikerer bystyret å gjøre et lovstridig vedtak som blir sendt tilbake etter en tid. Det er verken profesjonelt eller god omdømmebygging for Fredrikstad kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**