Meld deg inn

Leif Egil Andreassen og AP er så interessert i Venstres politikk og plassering i det politiske landskapet at jeg nesten må oppfordre han til å melde seg inn i Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Per E. Braseth-Ellingsen

Det er nemlig medlemmene i Venstre som bestemmer både politikken og plasseringen til partiet, ikke hva AP-representanter synser og mener om Venstres velgere.

Venstre er et liberalt borgerlig sentrumsparti som er uavhengig av særinteresser. Når det gjelder konkurranseutsetting kan jeg sitere fra vårt program i Fredrikstad: “Venstre ønsker gode offentlig finansierte velferdstjenester. For oss er god kvalitet på tjenestene viktigere enn hvem som utfører dem enten det er det offentlige selv, private eller ideelle aktører. Derfor er ikke konkurranseutsetting noe mål i seg selv, men et middel som kan benyttes for å gi befolkningen bedre tjenester.” Dette skiller seg markant fra AP som ønsker offentlige tjenester av prinsipp, og Frp som ønsker privatisering av prinsipp. Venstres prinsipp er at det viktigste er kvaliteten på tjenesten til befolkningen, ikke hvem som leverer den. Derfor har vi både sagt nei og ja til konkurranseutsetting av ulike tjenester i bystyreperioden som har gått.

Når det gjelder samarbeid nasjonalt med AP så er et lite blikk på SVs situasjon nok til å skjønne hvor attraktivt det er å samarbeide med AP i regjering. Lokalt i Fredrikstad samarbeider vi med alle partier for å få igjennom vår politikk for å løfte skolen, miljøet og næringslivet i byen vår.

Per E. Braseth-Ellingsen
Leder Fredrikstad Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**