Idemøte om sykkel på folkemøte med innspill også fra Venstre

Engasjerte deltagere kom til møtet på Hagelin 27.mars som ble arrangert av Statens vegvesen, fylkeskommunen og Kristiansund kommune. Blant de fremmøtte var Andreas Sandvik og Ragnhild Helseth. Innspill ble gitt gjennom diskusjon og aktivt bruk av penn og papir der deltagerne fikk tegne sin ønsketrase for sykkel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Viktige momenter for Venstre er at sykling må legges tilrette for ulike brukergrupper; transportssykling der syklisten skal raskt frem f.eks. til og fra jobb. Det må sikres trygge forhold for sykling til og fra skole og barnehager, fritidskativiteter, handleturer med sykkel, tursykling. Det er ønskelig med egne traseer for sykkel. Videre at det i gater hvor det er innkjøring forbudt gjøres unntak for sykkel vist ved skilting. Sundbåten ble tegnet inn i Venstre sin drømmetrase for sykkel.

Behovet for at fortau og gang-/sykkelveier blir feiet for grus og glasskår ble også nevnt som stikkord for å bedre forholdene for syklister.

Sykkelmøte Andreas

Foto: RH

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**