Et liberalt blikk på bystyremøtet — mars 2012

Tydelig skille mellom sosialistenes systemrytteri over mennesker og hat mot private aktører vs. borgelig fokus på ombudsrollen og vilje til privatisering preget debattene i mars møtet i bystyret. Det gledet et Venstrehjerte at det også var positiv fokus på miljøsaker i ordførerens orienteringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Et fyldig sakskart med en mengde haste saker fikk en relativ rask saksbehandling i bystyret, men i noen saker var skillet mellom sosialistene og de borgelige stor og debattene friske.

Særlig i saken om Årnesveien 4 var frontene krasse, men vedtaket endte likevel enstemmig Årnesveien 4 handler om å bygge boliger for rusavhengige med behov for et bemannet boligtilbud og plassering av hjemmetjenesten. Bodø kommune hadde et nedlagt sykehjem i bydelen Rønvik som var tiltenkt ombygget til

Ungdom, psykiatri

Foto: Microsoft

dette tilbudet. Et enstemmig bystyre gikk for dette for et par år tilbake. Men så har saken endret seg. Byggningsmassen viste seg ubrukelig til formålet og det var foreslått å bruke 10 millioner på å rive det gamle bygget og bygge et nytt kompleks. Hadde det ikke vært for at området krevde omregulering for å få dette gjennomført hadde saken neppe dukket opp igjen. Men når den nye posisjonen fikk saken var det nærliggende å tenke alternativ tomteplassering. Dette skape stor irritasjon og prinsipprytteri blant sosialistene. Og det var brukt særdeles store ord i debatten fra den røde siden i bystyret mot den nye posisjonen over at man i det hele tatt kunne vurdere en ny plassering framfor riving og nybygging. Selv om en alternativ plassering på treningsfeltet på Stormyra gav redusert kostnad, var faglig bedre plassering, mer optimal plassering trafikkmessig/ infrastukturmessig for hjemmetjenesten og anbefalt av ruspolitikk råd stod sosialistene standhaftig på det opprinnelige forslaget begrunnet med at de syntes kritikken som hadde kommet fra nabolaget i Rønvika ikke var verd å høre på og at tre måneds forsinkelse til ferdigstillelse var ille. Jeg er glad for å tilhøre en posisjon som evner til å være gode ombud, lytte på tilbakemeldinger og våger å gå en ny runde når det kommer opp gode alternativer. Det gjør godt å vite man samarbeider med noen som setter mennesker forran systemer og rir ikke prinsipper for prinsippene skyld. Det er godt å føle at det er en vesentlig forskjell på sosialistisk og borgelig flertall. Det som ble litt søtt var at når arbeiderpartiet innså at de hadde en tapt sak, ba de om subsidiær votering slik at når deres forslag falt kunne de støtte flertallets innstilling og et enstemmig bystyre gikk da for ny plassering av Boliger for rusavhengige blir på Stormyra.

Den andre saken som skapte stor debatt med tydelige fronter var i PS 12/27 Status for taksering av

Barn

Foto: Microsoft

kommunale barnehager. Posisjonen ønsker å taksere verdien av våre barnehager for å senere ha mulighet til se om noen av disse kan hensiktsmessig avhendes til andre drivere. Her var sosialistene og antiprivate høyt på banen og mente at alle barnehagene i Bodø måtte være offentlig drevet og private var slemme, griske og bare opptatt over profitt over barns velferd og kvalitet i barnehagene. En ganske så håpløs debatt når vi vet at godt og vel 60% av Bodøs barnehager har private drivere, og skaper kvalitetssikret gode og mangfoldig tilbud til våre barn.

Som vanlig starter behandlingen i bystyret med en orientering fra ordføreren. Han hadde selvfølgelig fokus på kampflybasen og utfordringene Bodø og Salten står overfor næringsmessig. Mange arbeidsplasser i Bodø (Nortura, Ventelo, Avinor, forsvaret) og Glomfjord (Rec) er utsatt, og i tillegg er det manglende signaler i Nasjonal Transport Plan om nødvendig investeringer (ny flystripe). Men ordføreren understreket at det kommer nye tog og gjennom hardt polisk arbeid skal vi klare å håndtere endringene. Som en som har fått jobbet nært vår ordfører har jeg god tro på at han er rett mann på rett sted som kan klare å samle det politiske Bodø til å jobbe i samme retning og håndtere de utfordringer vi står ovenfor godt.

Men det særlig Venstres representant satte stor pris på var at ordføreren hadde et godt trykk på miljøsaker.

Earth Hour logo

Førstkommende helg er det Earth Hour og ordføreren lovet godt fokus på dette. Grønn Guide er utarbeidet for Bodø kommune — en guide til hvor man kan handle mer miljøorientert og hvilke bedrifter som har miljøfokus. Bodø kommune har ansatt Torstein Kristiansen som kom fra NIVA og skal jobbe med å implementere EUs vanndirektiv i Salten kommune.

BHK er seriemestere og Bodø har igjen et eliteserielag! Bodø bystyre gratulerer spillerne og klubben. Det er et ønske å hedre laget ved en passende anledning i bystyresalen.

Ellers var som sagt bystyrekartet fyldig og det var mange saker, men frontene forutsigbar og debattene begrenset.

Noen replikkutvekslinger om skattelegging, hyttestørrelser, næringsfokus og "vanlige" politiske uenigheter var det, men de fleste sakene ender nå med et enstemmig bystyrevedtak.

Enste prinsipp sak som skapte litt hodebry for et liberalt hjerte var i PS 12/33 "Beredskapsplan for Kristeamet 2012-2016". Her var det et forslag fra Rødt om å understreke nødvendighet av livssynsnøytralitet alternativ til prest i kriseteamet som undertegnede hadde stor sympati for. Men noen forsakelser må man vel gjøre i et samarbeid Og fin leser man saken skal dette være ivaretatt.

I PS 12/38 NAV Bodø – organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune ble det en litt uklar debatt om borgerlønn, men Venstre fikk vedtatt et forslag der posisjonen understreker at tidligere vedtak fra bystyret om at alternative sosialhjelpsordninger, inkl borgerlønn står ved lag og skal utredes nærmere.

Til sist kan det nevnes at posisjonen var litt "uerfaren" under konstitueringen og rotet det litt til med valgene. Men de siste runder omkring valgsakene skal nå være gjort, men det er ikke bra å måtte gjøre korrigeringer gjennom å foreta omvalg. Demokratiske formaliteter er viktige å verne om, men litt slingringsrom for en uerfaren posisjon må være lov.

I sum et godt bystyremøte og den grønnblåe fargeleggingen av vår kommune begynner å merkes.

Terje Cruickshank

Foto: Terje Cruickshank

Terje Cruickshank
Gr.leder Bodø Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**