Alna Venstres hovedsaker

Alna Venstre arbeider for følgende saker i bydelen: En offensiv miljøpolitikk — Boligbygging med kvalitet – Bedre kollektivtrafikk – En trygg og god oppvekst – God integrering — Mangfold i kulturlivet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Alna Venstre arbeider for følgende saker i bydelen: En offensiv miljøpolitikk — Boligbygging med kvalitet – Bedre kollektivtrafikk – En trygg og god oppvekst – God integrering — Mangfold i kulturlivet

Utbyggingsselskap for Groruddalen
Alna Venstre tror at Groruddalen utvikler seg best gjennom vekst. Oslo vil trenge 15 — 20 000 nye boliger i de kommende 4 — 5 årene. En stor del av disse må komme i Groruddalen. Det er da det gjelder å bygge med kvalitet og variasjon. . En mer variert bebyggelse er helt avgjørende for å motvirke sosiale skillelinjer i og mellom bydelene. Dette krever målrettet styring. I byrådserklæringen står det skal "tas initiativ til at det blir etablert et utbyggingsselskap for Groruddalen for å få til en god byutvikling." Det haster med å få etablert dette selskapet.

Vekst i Groruddalen, må også gi ny infrastruktur Det er i denne delen av byen vi har flest kulturaktiviteter hver uke. Men møteplassene har varierende kvalitet og begrenser mulighetene for nyskaping. Vi må systematisk arbeide for at flere av sentrene i dalen får faste scener, at kinotilbudet bygges ut og at det blir plass til større festivaler. Granittrock har vist oss hvilke muligheter som finnes. Dersom kommunen gjennom styring bidrar til at offentlig og privat sektor står sammen om bolig- og byutvikling, vil Grorruddalen i løpet av 10 år både få nye, attraktive boligområder og kunne vise frem et kulturliv som er enestående i landet i bredde og kvalitet. Men vi trenger altså et utbyggingsselskap og lokal medvirkning. Da kan vi ta langt større løft enn det som har vært mulig innenfor Groruddalssatsningen og resultatet vil bli spennende og attraktive bydeler.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Kjell Veivåg

Mange mulighetsstudier — hva skjer?
I de siste årene er det arbeidet med mulighetsstudier for Grorud senter, Rommen, Haugerud, Breivoll, Furuset og nå er arbeidet i gang med Lindeberg. Alle skissene er blitt positivt mottatt, men så stopper det. Det er bl.a. for å ta fatt i disse prosjektene at vi trenger et utbyggingsselskap.

Groruddalsstatsingen — halvveis i løpet
Oslo og staten har bestemt at dette programmet skal gå over 10 år. Nå er vi halvveis i løpet. Alna Venstre mener tiden er inne til å ta en debatt om hvor langt vi er kommet og hvilke prioriteringer som bør gjøres for de neste årene.

Aktive driftsstyremedlemmer
Etter valget har Venstre fått medlemmer og varamedlemmer i driftsstyrene for 7 skoler i bydelen. 20. mars var alle samlet til opplæring. Innledere var bl.a. Jon-Terje Bekken som har vært og er driftsstyreleder ved Haugerud skole og rektor Magne Dahl på Furuset skole

Lokaltakst til A-hus
Over 100 000 innbyggere i Alna, Stovner og Grorud har fått Akershus Universitetssykehus som sitt lokalsykehus og har dermed behov for å reise dit for undersøkelser, eller for å besøke sine pårørende.

Alna Venstre mener det må være et mål at så mange som mulig reiser kollektivt også til Ahus. I dag må de aller fleste i Groruddalen skifte transportmiddel, f eks fra bane til buss for å komme til sykehuset. I tillegg må det betales ekstra fordi sykehuset ligger i en annen takstsone. Dette er urimelig. Lokaltakst til Ahus vil bidra til at flere reiser kollektivt og gi Groruddalens befolkning den samme kollektivtakst til sitt lokalsykehus som gjelder for resten av Oslo.

Kontaktinformasjon:
Leder: Kjell Veivåg 41 46 54 06 – [email protected]
Nestleder: Jon-Terje Bekken – [email protected]

Politikere i Alna:
Medlem av bydelsutvalget: Alex Frank — [email protected]
Varamedlemmer: Jon-Terje Bekken — [email protected]
Randi Hoem —[email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**