Medlemsmøte om skolestrukturen i Ås

Ås Venstre inviterer til medlemsmøte om skolestrukturen i Ås.
Tid: Tirsdag 10. april kl. 19:30.
Sted: Møterommet i “Det gule huset” i Åsgårdkvartalet (1. etg)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Norconsult har utarbeidet en Skolebehovsplan på oppdrag fra kommunen, der de skisserer ulike alternativer med nedleggelser og utvidelser/nybygg. Hovedutvalg for oppvekst og kultur skal behandle saken om fremtidig skolestruktur i sitt første møte etter påske.

Leder av hovedutvalg for oppvekst og kultur, Olav Østerås (V) innleder til debatt.
Representanter fra Brønnerud FAU deltar også i første del av møtet.

Slik finner du fram: “Det gule huset” ligger langs Skoleveien (tidligere teknisk etat), ut mot krysset Skoleveien/Måltrostveien. Det er kort vei fra toget, og det er stor parkeringsplass på baksiden, mellom Rødskolen, ungdomsklubben Midtgard og Kulturskolen.

Velkommen!

Hilsen Jorunn Nakken, gruppeleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**