Søker kandidater til Rogaland Venstres miljøpris

Hvert år deler Rogaland Venstre ut sin miljøpris. Prisen er Rogaland sin eldste miljøpris og er 25 år dette året. Nå søkes det etter gode kandidater for 2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Miljøpris

Foto: Tore Nilsen

— Vi i Rogaland Venstre har hatt miljøutfordringene som en av partiets hovedsaker siden 1960 tallet og partiet deler ut Rogalands eldste miljøpris, sier fylkesleder i Rogaland Venstre, Kjartan Alexander Lunde.

Kjartan Alexander Lunde, Stavanger, Rogaland

Foto: Tone Staven

Miljøpris blir tildelt enkeltpersoner, lag, organisasjoner, firma, etater som har gjort en uvanlig god innsats for miljøet – i vid forstand – i det siste året eller over lang tid.

— Prisen kan bli tildelt alt fra klassisk naturvern, sikring av friområder, arbeid mot lokal forurensing, kamp mot radioaktive utslipp fra Dounreay og Sellafield. Eller det kan være arbeid for å motvirke klimaendringer og truslene mot de livsviktige økosystemene, sier Lunde.

I 2011 ble prisen tildelt selskapet Windflip. Windflip er en innovativ teknologibedrift som står bak et viktig arbeid knyttet til mer effektiv og tryggere transportering og plassering av vindmøller til havs.

— Nå håper vi å få inn forslag på mange gode kandidater også i år. Fristen for å foreslå kandidater i år er 8. mai. Forslag, gjerne med en kort beskrivelse og kontaktinfo, sendes vår e-post [email protected], sier Lunde.

Send forslag på e-post

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**