Delegater og saker til Venstres landsmøte

Venstre avholder sitt landsmøte kommende helg på Fornebu i Akershus. Møtet avholdes 13., 14. og 15.april på Quality Hotel Expo.

Blant delegatene fra Møre og Romsdal er varaordfører i Smøla Tove Norøm Rokstad og gruppeleder i Kristiansund Ragnhild Helseth som også er nestleder i Møre og Romsdal Venstre.

Landsmøtetema er velferd med helse som hovedsak. Møre og Romsdal fremmet en rekke endringsforslag da saken var ute til høring. Disse vil bli fulgt opp på landsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Tove Norøm Rokstad og Ragnhild Helseth

Foto: O. Skjegstad

Resolusjonsforslag fremmet av vårt fylkeslag gjelder samferdsel og lokale inntekter fra oppdrett og vindkraft. Resolusjonen om samferdsel peker på nødvendigheten av et nasjonalt samferdselsløft for verdiskaping, bosetting og konkurransekraft, særlig realisering av fergefri E39/Kyststamvegen og behovet for en betydelig større satsing på vegvedlikehold.
Den andre resolusjonen gjelder krav om at kommunene skal ha inntekter fra oppdrett og vindkraftvirksomhet gjennom innføring av en lokal areal-/produksjonsavgift til vertskommunen

Møre og Romsdal Venstre deltar med 14 delegater og stiller med et sterkt lag.
Blant delegatene er fylkesvaraordfører, flere varaordførere, tidligere ordførere, Unge Venstres fylkesleder, og leder og nestleder i Møre og Romsdal Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**