Nybø om asylbarna og om klimameldingen

Rogaland Venstres Iselin Nybø tok opp situasjonen til asylbarna og den lenge bebudede klimameldingen i et innlegg på Venstres landsmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Les hele innlegget til Iselin Nybø fra Stavanger Venstre her:

Iselin Nybø

Foto: Kenneth Gjesdal

For noen uker siden var det en journalist som spurte meg om hvordan du kan være så engasjert i barnehage- og skolepolitikk, du som ikke har barn selv.

Jeg syntes det var et merkelig spørsmål, for svaret er jo så innlysende. Barn og unges danning og utdannelse angår oss alle. Det er her vi legger grunnlaget for framtiden og retningen vi vil at samfunnet skal ha.

Det som derimot hadde vært et interessant spørsmål er hvordan de som sitter i regjering og som selv har barn kan sitte stille og se på at barn som har bodd hele livet i Norge blir sendt til et land de aldri har vært i, med et språk de ikke kjenner og til et samfunn de ikke er knyttet til.

Det er ingen som hevder at det å være barn i seg selv begrunner oppholdstillaltelse, men det å være et individ begrunner en individuell behandling. I en slik behandling må hensyn som gjelder disse barna hensyntas og disses tilknytning til Norge.

Et annet interessant spørsmål hadde vært hvordan kan de som sitter i regjering og selv har barn kan senke forventningene til klimameldingen når det bure vært omvendt. De burde hevet forventningene og de burde innfridd dem. For dette handler om vår fremtid. Kliameldingene må legge grunnlaget for at også vi skal ta ansvaret for de generasjonene som kommer etter oss.

Dette, kjære landsmøte, kan jeg ikke forstå. Men jeg kan forstå en ting. Det er på tide at Venstre kommer i Regjering igjen. For i Venstre tenker vi fremover, vi tenker på enkeltindivider og vi er med på å dra samfunnet i positiv retning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**