Vihovde i velferdspolitisk debatt

Rogaland Venstres May Britt Vihovde snakket om psykisk helsevern, sykehubygg og helsebyråkrati under den velferdspolitiske debatten på Venstres landsmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Les hele innlegget til May Britt Vihovde fra Haugesund Venstre her:

May Britt Vihovde

Foto: Kenneth Gjesdal

Da en satte i gang opptrappingsplanen for psykisk helsevern var jobb nummer en å rekruttere fagfolk. En startet rekruttering og utdanning av de spesialistene som en trengte. Skal du som lege spesialisere deg må du ta ta en ekstra utdanning som tar mellom tre til fem år. En begynte å få på plass nødvendig fagkompetanse, men så forsvant de øremerkede midlene og kuttene kom. Psykisk helsevern blir derfor nedpriorert i mange helseforetak i dag.

Vi trenger ikke å utarbeide en oversikt over ventelister over pasienter med psykiske lideler. Disse ventelistene finnes, og de viser at det er barn og unge og rusmiddelavhengige som venter lengst. Derfor må opptrappingsplanen fortsette. Vi er ikke i mål.

Mange av våre sykehus har i dag bygg som ikke er optimale i forhold til å kunne utnytte ressursene effektivt. Hvis en ikke driver effektivt men med driftsunderskudd får en ikke satt av penger til nødvendige investeringer. Med andre ord så blir en dømt til å drive ineffektivt. Jeg regner derfor med at bygg blir med i den nasjonale sykehusplanen.

Til slutt, hvordan kan vi redusere byråkratiet i helsevesenet? Hvorfor bruker legene våre mindre og mindre tid til pasientbehandling. Oppdragsdokumentet til mitt helseforetak har en liste over alt som skal rapporteres hver uke, måned og år. I tillegg skal en sikre dokumentasjon til helsetilsyn, norsk pasientskadeerstatning, NAV, barnevern, pasienten selv, advokater, politi, andre behandlingsinstitusjoner osv. Og hvem er det om skal finne denne dokumentasjonen og kvalitetssikre den – det er legen. Sykehusene er så detaljstyrte og rapporteringsstyrte at det ikke er tid til å behandle pasientene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**