Opprette Unge Venstre i Tana?

Vi lufter tanken: er det er grønt liberalt engasjement blandt Tana Ungdommene?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


På førstkommende styremøte skal vi diskutere eventuell opprettelse av Tana Unge Venstre.
Unge Venstre over hele landet er aktive og tar gjerne i mot flere meningsfeller.
Unge Venstre har hatt flere gjennomslag opp til Venstres Landsmøte nå. Les Unge Venstres hjemmeside 🙂

Vi hjelper dere i gang men etter oppstart blir dere en egen gruppe med egne møter og merk at dere også kan melde dere på Unge Venstres sommerleir for å få en kick-start !

Ta kontakt med noen av oss i styret om du er interessert

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**