Venstre er Venstre, heldigvis

Leserinnlegg i avisen Hadeland

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Jeg hadde den store glede av å delta på Venstres landsmøte i helgen. Her var jeg med på å trekke opp kursen mot valget i 2013. Vi går til valg på et regjeringsskifte, og vi gjør det for å få gjennomslag for vår politikk.

At Stortingsrepresentant Aksel Hagen (SV) debatterer i avisen Hadeland mot et regjeringsskifte er greit nok, men det hadde vært mer interessant om han hadde gitt en beskrivelse av hva SV faktisk har klart å oppnå i regjeringssamarbeidet, enn å anklage at Venstre er det nye Høyre.

Gjennom 6,5 år med den sittende regjering har utviklingen gått i feil retning i mange av de områdene som er viktigst for Venstre. Regjeringen har ikke vist noe vilje til å samarbeide med Venstre for å få gjennomført nødvendige forbedringer og framskritt på områder som skole, miljø, fattigdomsbekjempelse og en offensiv næringspolitikk.

Dagens regjering har hatt eventyrlige inntekter over statsbudsjettet til disposisjon, men har på mange områder ikke prioritert det som er viktigst. Fornyelsen i offentlig sektor har stanset opp, og den rødgrønne regjeringen har vist en konsekvent negativ holdning til det private eierskapet og den gründervirksomhet som er nødvendig for å skape framtidens velferd. For Venstre er det derfor viktig at den rødgrønne regjeringen blir byttet ut.

Dersom det blir et flertall mot den sittende regjering i 2013, mener Venstre at det må føre til et regjeringsskifte med utgangspunkt i dagens opposisjonspartier. Ved et nytt flertall vil Venstre etter valget samtale med de andre opposisjonspartiene for å få etablert en ny grønn, borgerlig regjering utgått fra Venstre, Høyre og Krf. Venstre går til slike samtaler med det mål å få mest mulig gjennomslag for egen politikk. Graden av gjennomslag vil være avgjørende for Venstres deltakelse i en ny regjering.

Vi garanterer bare for Venstres politikk. En stemme på oss, er en stemme på Venstre og vår politikk!

Mvh

Ole Dæhlen
Leder for Gran Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**