Ragnhild Helseth med innlegg i velferdspolitisk debatt på landsmøtet

Venstres landsmøte 2012 ble avholdt på Fornebu i Akershus 13. til 15.april. Blandt de 14 delegatene fra Møre og Romsdal var Ragnhild Helseth. Helseth holdt innlegg om habilitering og rehebailitering under velferdspolitisk debatt. Pål Farstad var også valgt som delegat, men var forhindret fra å reise, desverre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Mer om innlegg i velferdsdebatten, se https://www.venstre.no/moreogromsdal/artikkel/43433/

Øvrig omtale fra landsmøtet kan leses på Møre og Romsdal Venstre sin nettside, og fra nettsida til Venstre sentralt.

Ragnhild LM 2012

Foto: SF

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**