Per Magnus stiller som stortingskandidat

– Østfold trenger en politiker som er opptatt av levekår og kunnskap. Det er jeg. Derfor vil jeg bli stortingsrepresentant, sier Per Magnus Finnanger Sandsmark.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Per Magnus Finnanger Sandsmark ønsker å bli stortingsrepresentant for Østfold Venstre.

Per Magnus Finnanger Sandsmark ønsker å bli stortingsrepresentant for Østfold Venstre.
Foto: Helge Eek

Når 412 lærere i Østfoldskolen ikke har utdanning til å undervise på det nivået de underviser på, når 10,5 % av barna i Østfold vokser opp i fattige familier og når utdanningsnivået og levealderen i Østfold er under gjennomsnittet så er det en sosialt engasjert kunnskapspolitiker fylket trenger. Ungdom i Østfold trenger noen som slåss for en bedre skole, som slåss for at alle skal ha like muligheter uavhengig av bakgrunn. Like muligheter krever ulike løsninger.

Barn i fattige familier trenger ikke bare billig fritidstilbud og tilgang til å låne sportsutstyr. Det er brannslukking, ikke problemløsing. Vi må få en rusomsorg og en psykiatritjeneste med virkemidler og ressurser til å hjelpe folk til et bedre liv. Vi trenger et løft for folkehelse og frivillighet som sikrer gode sosiale miljøer der folk bor. Vi må få alle som kan i arbeid.

Østfold har et stort behov for nye arbeidsplasser. Om vi skal sikre utvikling i Østfold så må vi sørge for at fylket vårt ikke blir et “bed- and breakfastfylke”. Det kan ikke være slik at Østfold blir et fylke man kjører gjennom eller sover i, uten arbeidsplasser. Nettopp for å satse på kunnskap og sosial utjevning trenger vi å legge til rette for flere nye arbeidsplasser i hele fylket. Tidligere storhetstider med tungindustri gir oss i dag mange muligheter til å utvikle nye tjenester, produkter og ny teknologi.

 Per Magnus Finnanger Sandsmark på Venstres landsmøte i 2012. Her snakket han om behovet for mer kunnskap i skolen. Det førte til oppslag i Stavanger Aftenblad, Adresseavisen, Halden Arbeiderblad, Smaalenene og Vårt Land.

Per Magnus Finnanger Sandsmark på Venstres landsmøte i 2012. Her snakket han om behovet for mer kunnskap i skolen. Det førte til oppslag i Stavanger Aftenblad, Adresseavisen, Halden Arbeiderblad, Smaalenene og Vårt Land.
Foto: Yvonne Rhee

Jeg kjenner skolen som vikarlærer, politiker på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå og som elev og student helt frem til nå. Det å ha vært elev, lærer og politiker i den skolen dagens elever går i gir Venstre en tyngde i det politiske området som flest velgere som vurderer å stemme Venstre, men ikke gjør det oppgir som det viktigste. Ingen av dagens politikere på Østfold er profilert på kunnskap, til tross for at utdanningsnivået er lavere i Østfold enn i resten av landet og vi har viktige internasjonale forskningsmiljøer innen medievitenskap, fremmedspråkopplæring, energiteknikk og informasjonsteknologi som trenger backing fra det politiske Østfold.

På ni måneder fra jeg ble førstekandidat for Østfold Venstre i november 2010 og frem til fylkestingsvalget besøkte jeg hele 364 bedrifter, organisasjoner og institusjoner i hele fylket. Det gjør at jeg kjenner fylket godt. Og sentrale fagmiljøer innen energi, næringsutvikling, samferdsel, kunnskap og kultur kjenner meg godt. Det alle disse 364 aktørene påpekte at måtte på plass var bedre infrastruktur for å reise i og til Østfold. Det er pinlig at dobbeltspor til Halden, ny forbedret veg fra Indre Østfold til nytt Østfoldsykehus på Kalnes, E18 og bypakkene i Nedre Glomma og Moss ikke er på plass. Som samferdselspolitisk rådgiver i Venstres stortingsgruppe og medlem av programkomiteen har jeg arbeidet og fått gjennomslag for at Østfoldbanen og bypakker er Venstres førsteprioritet om vi vinner valget i 2013. Og det skal vi.

 Finnanger Sandsmark er en ideologisk politiker. I romjula var han aktivt med i den nasjonale debatten om medieeirskap i blant annet Dagens Næringsliv, Kanal 24 og P4.

Finnanger Sandsmark er en ideologisk politiker. I romjula var han aktivt med i den nasjonale debatten om medieeirskap i blant annet Dagens Næringsliv, Kanal 24 og P4.
Foto: Dagens Næringsliv

På nominasjonsmøtet 9. juni skal vi ikke bare vinne en som kan vinne valget. Vi skal velge en kandidat som kan sitte på stortinget og representere Østfold og Venstre i minst fire år fremover. Som politisk rådgiver for Trine Skei Grande og Borghild Tenden, medlem av programkomiteen og landsstyremedlem kjenner jeg . Som Venstres representant i ungdoms- og demokratiutvalget og leder av kulturpolitisk nettverk i Venstre og kunnskapspolitisk utvalg i Unge Venstre har jeg vært en av de sentrale politikkutviklerne i partiet i flere år allerede. Det arbeidet vil jeg kunne fortsette som stortingsrepresentant fra Østfold Venstre.

Dersom jeg velges som stortingskandidat 9. juni vil jeg kunne vie meg til oppgaven fra den datoen og frem til valget. Østfold Venstres stortingskandidat trenger å bli kjent i hele fylket og arbeide med nasjonale medier for å få samme tyngde som motkandidatene fra de øvrige partiene. Jeg har anledning til å vie hele livet mitt i halvannet år for å vinne valget. Med meg kan det bli fullt trøkk fra juni 2012 og helt frem til valget 9. september 2013. Det håper jeg at jeg får muligheten til!

Ta gjerne kontakt om du lurer på noe.

Per Magnus Finnanger Sandsmark
(951 48 331/ [email protected])

Noen glimt fra mitt politiske virke:
Medieoppslag om tog mellom Fredrikstad og Mysen, et attraktivt Østfold, landsmøtet i Venstre, skattelovgivning og jernbanefinansiering. To videooppslag fra NRK Østfold

Helt til slutt kan dere se min tale på Unge Venstres landsmøte 2011 om skolepolitikk:

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**