Venstre vil ha ny regjering i 2013

I en kommentar i Rogalands avis i dag oppsummerer Venstres Per A. Thorbjørnsen Venstres ønske om ny regering. — Ved et nytt flertall vil Venstre etter valget samtale med de andre opposisjonspartiene for å få etablert en ny grønn, borgerlig regjering. Venstre går til slike samtaler med det mål å få mest mulig gjennomslag for egen politikk. Graden av gjennomslag vil være avgjørende for Venstres deltakelse i en ny regjering, skriver Thorbjørnsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Per A. Thorbjørnsen

Foto: Kenneth Gjesdal

Venstres landsmøte trakk opp kursen mot valget i 2013 på sitt landsmøte sist helg.
Vi går til valg på et regjeringsskifte, og vi gjør det for å få gjennomslag for vår politikk. En politikk vi mener først og fremst kan gjennomføres i et regjeringssamarbeid med Høyre og KrF.

Jeg traff tilfeldig en Arbeiderpolitiker fra Sandnes noen dager etter landsmøtet. «Hvordan kan dere forsvare å samarbeide med Frp?» var vedkommendes kontante spørsmål. Venstre fremstår oppriktige overfor velgerne når vi sier at vi skal snakke med alle på borgerlig side. Vi avviser i utgangpunktet ingen. Det står i grell kontrast til hva som skjedde nettopp i Sandnes kommune for bare et drøyt halvår siden. Ikke et sekund i kommunevalgkampen sa Arbeiderpartiet at de ville søke makt i Sandnes kommunestyre med Fremskrittspartiet. Noen dager etter valget inngikk de valgteknisk samarbeid og delte de to fremste vervene mellom seg. «Kun valgteknisk», ble det hevdet. Noen måneder senere vedtok de sandnesbudsjettet sammen med SV, SP og PP. I dag skryter de av et godt politisk samarbeid. Det må være bedre å si til velgerne på forhånd at de borgerlige partiene skal se om det er mulig å samarbeide etter valget, enn å gjøre som Arbeiderpartiet i Sandnes å overraske totalt etter valget med å gå i kompaniskap med den politiske fienden gjennom valgkampen.

Politikk er å søke makt. Makt søkes i Norge kun gjennom samarbeid med andre partier. Venstre er ærlige på at vi skal i det minste gjøre et forsøk denne gangen. Sist sa vi til velgerne at det uansett ikke var aktuelt å samarbeide med FrP. Nå er vi ærlige og sier at vi skal i det minste snakke sammen etter valget.

Det er en nyorientering. Men det hviler i det som for Venstre er følgende situasjonsbeskrivelse: Gjennom seks og et halvt år med den sittende regjering har utviklingen gått i feil retning i mange av de områdene som er viktigst for Venstre. Regjeringen har ikke vist noe vilje til å samarbeide med Venstre for å få gjennomført nødvendige forbedringer og framskritt på områder som skole, miljø, fattigdomsbekjempelse og en offensiv næringspolitikk. For ikke å snakke om asylpolitikken. Venstres punkter til en mer liberal asylpolitikk ble blankt avvist i Stortinget av regjeringspartiene. Venstre jobbet for asylbarna skulle få bli i Norge. Regjeringen vil snarest sende de ut av landet.

Dersom det blir et flertall mot den sittende regjering i 2013, mener Venstre at det må føre til et regjeringsskifte med utgangspunkt i dagens opposisjonspartier. Ved et nytt flertall vil Venstre etter valget samtale med de andre opposisjonspartiene for å få etablert en ny grønn, borgerlig regjering. Venstre går til slike samtaler med det mål å få mest mulig gjennomslag for egen politikk. Graden av gjennomslag vil være avgjørende for Venstres deltakelse i en ny regjering.

Standpunktene vil vekke debatt. I denne debatten merker vi oss at lederskribentene i flere aviser gir Venstre støtte. Bergens Tidende skriver bl.a. "Derfor er det riktig av Venstre å ikke blokkere noen regjeringer, og å åpne for samtaler med alle på borgerlig side." Dagens Næringsliv påpeker at "Snuoperasjonen i Venstre handler derfor ikke om at partiet har nærmet seg Frp politisk. Den handler om at partiet trenger en realistisk vei til innflytelse".

Vi ser at vi i dag står langt fra hverandre på helt vesentlige punkter. Det skal holde hardt. Ja, kanskje en umulighet. Men vi skal gjøre et ærlig forsøk. Men det er med undring jeg hørte Siv Jensen landsmøtetale på Frp landsmøte. Hun hevder med all verdens tyngde at det blir ikke en mer liberal asylpolitikk i en eventuell fremtidig borgerlig regjering. Samtidig drøfter de i skrivende stund reelt om klimaendringene er menneskeskapte eller ikke. Underlig da det nettopp var FrP som kritiserte Venstre for ikke engang å ville snakke med hverandre i forbindelse med sist Stortingsvalg. Nå stiller FrP ultimatum halvannet år før valget i september 2013.

Venstre har invitert alle til å møtes i startområdet. Jeg tviler sterkt på om det er mulig med en felles erklæring. Men vi er villig til å gjøre oss klar ved startstreken. Med FrPs holdning i helgen møtes vi ikke engang i garderoben. Personlig synes jeg det er like greit. Jeg har alltid likt meg best i nabogarderoben. Men i fare for å ikke dobbelkommunisere i regjeringsspørsmålet, slik SV har gjort i regjering fra dag en, er vi klar på at vi er villig til å møte de. Vi skal gjøre et oppriktig forsøk.

Vi vil altså snakke med alle opposisjonspartiene etter valget i 2013. Venstre går til slike samtaler med det mål å få mest mulig gjennomslag for egen politikk. Vi vil kjempe for en ny grønn og borgerlig regjering utgått fra Venstre, Høyre og Krf. Graden av gjennomslag vil være avgjørende for Venstres deltakelse i en ny regjering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**