Ny grønn borgerlig regjering

– Venstre sin politikk står fast som et parti med en liberal og radikal politikk. Som liberalt parti er vi åpen for endringer og nye løsninger når det er nødvendig, samtidig som grunnverdiene om demokrati og folkestyre står fast. Dette skriver Ragnhild Helseth i sin kronikk i Tidens Krav 24.d.m. Helseth var delegat på landsmøtet 2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Ragnhild Helseth

Foto: Frida Strømme

Hele kronikken:

NY GRØNN BORGERLIG REGJERING

Venstres landsmøte trakk opp kursen mot valget i 2013 på sitt landsmøte sist helg. Vi går til valg på et regjeringsskifte, og vi gjør det for å få gjennomslag for vår politikk.

Tidens Krav skriver på lederplass tirsdag 17.april at Venstre igjen skifter linje. Dette er en endimensjonal måte å se det politiske landskapet på. Venstre sin politikk står fast som et parti med en liberal og radikal politikk. Som liberalt parti er vi åpen for endringer og nye løsninger når det er nødvendig, samtidig som grunnverdiene om demokrati og folkestyre står fast. Vi fremmer radikale løsninger når vi ser det tjener enkeltmennesket og fellesskapet best, slik som i narkotikapolitikken.

Venstre har i mange år har jobbet for en mer human behandling av narkomane ved å hevde at narkomane må gis behandling, ikke straff. Regjeringspartiene er kommet på banen, sist i onsdagens avis med utspill i Aftenposten fra SV sin leder Audun Lysbakken.

Forslaget om å sette ned stemmerettsalderen til 16 år har likeså vært en Venstresak lenge. I Politisk kvarter i nrk P2 onsdag morgen uttalte kommunalminister Liv Signe Navarsete seg svært positivt om erfaringene som er gjort under forsøket ved valget sist høst med å la 16-åringer avgi stemme i kommunevalget. Blant annet var det erfart at ungdommene var opptatt av saker som gjaldt sine medmennesker som for eksempel eldre, vel så mye som sin egen aldersgruppe. Dette er ikke en overraskelse for Venstre, men har sittet langt inne hos de andre partiene. Nå uttaler Navarsete at det er aktuelt å se nærmere på om stemmerettsalderen skal settes ned til 16 år som ledd i å sikre større deltagelse i demokratiet.

Regjeringen har ikke vist noe vilje til å samarbeide med Venstre for å få gjennomført nødvendige forbedringer og framskritt på områder som skole, miljø, fattigdomsbekjempelse og en offensiv næringspolitikk.

Dersom det blir et flertall mot den sittende regjering i 2013, mener Venstre at det må føre til et regjeringsskifte med utgangspunkt i dagens opposisjonspartier. Ved et nytt flertall vil Venstre etter valget samtale med de andre opposisjonspartiene for å få etablert en ny grønn, borgerlig regjering. Venstre går til slike samtaler med det mål å få mest mulig gjennomslag for egen politikk. Graden av gjennomslag vil være avgjørende for Venstres deltakelse i en ny regjering.

Vi vil snakke med alle opposisjonspartiene etter valget i 2013. Vi vil kjempe for en ny, grønn og borgerlig regjering utgått fra Venstre, Høyre og Krf. Graden av gjennomslag vil være avgjørende for Venstres deltakelse i en ny regjering.

Ragnhild Helseth
Landsmøtedelegat
Møre og Romsdal

Kronikk TK Ny grønn regjering

Foto: Faksimile Kronikk tk 24.04.12 rh

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**