Borten Moe må på banen for å unngå totalhavari av Yme-feltet

— Utbyggingen av Yme-feltet har vært preget av flere utsettelser, enorme kostnadsoverskridelser og det er reist spørsmål om helse- miljø,- og sikkerheten er god nok og den tekniske tilstanden er trukket i tvil. Borten Moe bør vurdere å sette feltet under en form for administrasjon og prøve å få et av de store selskapene med mest kompetanse på banen for å redde prosjektet, sier leder i Rogaland Venstre, Kjartan Alexander Lunde, til Aftenbladet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Fylkesleder i Rogaland Venstre, Kjartan Alexander Lunde

Fylkesleder i Rogaland Venstre, Kjartan Alexander Lunde
Foto: Mari Halvorsen

Yme-feltet, yme plattformen

Foto: L.C.Nøttaasen

— Ministeren må ta aktive grep ut over det som er normal myndighetspraksis i dette prosjektet. Han burde sørge for at prosjektet og lisensen blir tilført ny, tung prosjektgjennomføringskompetanse, sier Lunde til Aftenbladet.

Enorm regning til staten
Lunde peker på at med ressursrenten på sokkelen og petroleumsskatten på 78 prosent så er det staten som bærer størstedelen av kostnadene ved feilslåtte prosjekter. Staten sin regning er foreløpig anslått til 7-8 milliarder. Aftenbladet har tidligere sammenlignet kostnaden med den av to nye operahus.

– Beløpene er enorme. Dermed er det viktig at myndighetene får benyttet muligheten til å kvalitetssikre prosjektene ennå bedre enn i dag før de bygges ut, og i tillegg bør det vurderes muligheter for å gripe inn når prosjekter går skikkelig feil slik som med Yme, sier Lunde.

Ymefeltet ligger 110 km sørvest for Egersund.

Les hele artikkelen hos Aftenbladet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**