Hvorfor vil Venstre bevare Beckerbo?

Beckerbo skal omreguleres til boligformål og legges ut for salg. Kommunestyret mandag vedtok også Venstres forslag om at bygget skal selges med en klausul om bevaring av byggets fasade.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Beckerbo

Venstre ønsker at at Beckerbotomta omreguleres til boligformål og selges, men fremmet tilleggsforslag om at salget gjennomføres med klausul om å bevare byggets fasade.

Horten skal vokse og utvikles betydelig de nærmeste tiårene. For at Horten skal bli en vakker, levende by vi kan være stolte av, vil det kreve klare politiske visjoner og helhetlig tankegang. Det er dette som er «Drømmen om Horten».

God byutvikling handler ikke bare om utbygging eller å rive og reise nytt, det handler også om å ta i bruk gammelt på en ny måte. Dette er en balansegang. I vår iver etter vekst er det viktig at vi samtidig tar det samfunnsansvar det er å sørge for at fremtidens Horten ikke blir historieløs. Vi må bevare det som er verdt å bevare.

Venstre mener Beckerbobygget er et eksempel på dette. Beckerbo har en lang historie og en arkitektur som er betegnende for byen vår. Vi ønsker oss en utvikling som også viser for kommende generasjoner hvordan byen har vokst frem over tid. Venstre vil derfor at Beckerbobyggets fasade bevares, men at det kan komme nye krefter inn å ta i bruk bygget og tomta til nye, fremtidsrettede formål.

Forslaget fikk knappest mulig flertall i mandagens kommunestyremøte. Venstre er glade for at salget nå skal gjennomføres, men at bygget skal bestå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**