Fornøyd med økt SMISO-støtte

Venstres Carola Karl Urvik er svært godt fornøyd med at hun fikk med seg hele kommunestyret på å
øke den kommunale støtten til SMISO Nordland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

SMISO-støtte

Foto: Helgeland Arbeiderblad

Det er veldig bra, sier daglig leder Signe-Lise Storbakk. Hun bekrefter at 30.000 kroner mer fra Vefsn kommune vil utløse 120.000 kroner mer fra staten. Det betyr at SMISO, Senter Mot Incest og Seksuelle Overgrep i Nordland, får til sammen 150.000 kroner i økonomisk støtte fra Vefsn kommune, noe som utløser 600.000 kroner fra statlige Bufetat. Tilskudd fra andre kommuner kommer på toppen av dette. Problemet til nå er at bare fem kommuner i Nordland støtter senteret i Mosjøen, selv om det er ment å ha et tilbud som omfatter hele fylket.

I sin argumentasjon la Urvik vekt på den viktige jobben som SMISO utfører. Det finnes altfor få slike tilbud, et lavterskeltilbud der brukerne ikke trenger henvisning, sa Urvik blant annet.

Flere representanter uttrykte støtte til arbeidet som SMISO gjør. De sliter for å få kommunene til å se hvor viktig tilstedeværelsen deres er, sa Mildrid Søbstad blant annet. Det er store mørketall når det gjelder seksuelle overgrep. Noen kommuner begrunner til og med avslagene sine med at det ikke forekommer incest hos dem, sa Søbstad.

May Anne Brand (H) mente det også var viktig å støtte senteret for å vise at kommunen slår ring om det. Det kan få betydning for etableringen av et overgrepsmottak, mente hun.

De som sier at behovet for dette senteret ikke finnes må være både døve og blinde, sa Gunnvald Lindset (Rødt) i sin støtteerklæring. Det viste seg altså at støtten i Vefsn kommunestyre var unison og vedtaket om å øke støtten for 2012 til 150.000 var enstemmig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**