Idèverksted Bypakke Kristiansund

Statens Vegvesen i samarbeid med Kristiansund kommune inviterte til idèverksted 2.og 3.mai. Tilstede var planleggere, administrasjon, politikere, representanter for handelsforening, velforeninger m.fl. Aktivitet og stort engasjement preget samlingen, som ga mange forslag for videre arbeid. Venstre var representert via Plan og bygningsrådet, der Ragnhild Helseth er representant.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Hovedpunkter

Foto: rh

Deltagerne var inndelt i grupper som var tverretatlig/tverrpolitisk sammensatt.
Fokus på syklende, gående og på kollektivtrafikk sto i sentrum for oppmerksomheten, selv om innfallsvinkel til saken gjelder planene for ny innfartsvei til Kristiansund.

Idèer i fleng!

Foto: rh

Mange ulige forslag ble fremlagt. Her er to eksempler:

Sykkelveinett for hele Kristiansund

Foto: rh

Sykkelveinett for hele Kristiansund ble skissert. Store deler av Frei var ikke med på dette kartet, men vi tegnet inn hele ruta for å knytte hele kommunen sammen.

Ide

Foto: rh

Forslag som gjaldt Goma og Kirkelandet. Sundbåten viktig i fremtidens kollektivsatsing. Her er et alternativ hvor innfartsvei er foreslått med tunnel ved Hagelin.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**