Politisk representasjon

Gaular Venstre har ein representant i kommunestyret, og ein representant i kvart av utvala.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

  • Kommunestyrerepresentanten vår er Erlend Fossen, telefon 992 26 575 e-post
  • Helse- og sosialutval, Olaug Oppedal, telefon 971 38 090, e-post
  • Skule- og kulturutval, Ottar Hov, telefon 911 88 466, e-post
  • Plan og utvikling – landbruk – næring og teknisk, Håvard Korsvoll, telefon 901 69 108 e-post
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**