Tale til presentasjonsmøtet

Lørdag 12. mai var det presentasjonsmøte for toppkandidatene til stortingsvalget i Sarpsborg. Her kan du lese Per E. Braseth-Ellingsens tale til møtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Hei. Jeg heter Per Elling, er 32 år og glad i å vinne valg.

Av andre interesser kan nevnes:
•Å gjennomføre politikk etter å ha vunnet valg
•Å fortelle folk at vi gjennomfører politikken vår
•Å skape ny politikk for folk, om folk og til folk.

Per E. Braseth-Ellingsen

Foto: Tommy Ødegaard

Dessverre, på mange måter, kommer ikke denne valgkampen til å avgjøres av hvem som holder de beste appellene, slik som her i dag. Den kommer heller ikke til å avgjøres av å snakke til folk om "Norge om fem år — Venstres bidrag til et land i endring". Selv om det hadde vært et morsomt eksperiment å basere en valgkamp på slike appeller.

Dette valget kommer til å avgjøres av helt andre ting, og jeg har lyst til å snakke litt om det før jeg kommer tilbake til temaet "Norge om fem år".

Å vinne valg er et hardt. Å vinne stortingsmandat er et slag. Å vinne stortingsplass for Venstre fra Østfold er en beintøff kamp. En kamp jeg har planer om å vinne sammen med dere, for første gang på 89 år.

Så hva trenger vi i Østold Venstre for å vinne denne kampen. En politisk kamp hvor vi skal manøvrere oss mellom Arbeiderpartiets negative kampanjer, og et Høyre som helst ikke vil snakke om Høyre-politikk. En kamp hvor motdebattantene heter Svein Roald Hansen og Ingjerd Schou. Et slag av dimensjoner for å bli det fjerde største partiet i Østfold.

For det første trenger vi tyngde. Kanskje ikke fullt så mye fysisk tyngde som undertegnede, men vi trenger en toppkandidat som både tar og vinner debattene, som er trygg på vår nasjonale politikk og vår historie, og som kan møte alle velgere og velgergrupper med troverdighet, ærlighet og åpenhet.

Jeg mener jeg har den politiske tyngden som gir oss de beste mulighetene til å vinne kampen.

For det andre må vi være smarte. Vi må tenke smartere enn våre konkurrenter og vi må jobbe smartere. Vi har ikke budsjettene eller mannskapet som AP og Høyre har, men vi har noe enda bedre. Vi har liberalere – dere, våre tillitsvalgte og våre medlemmer – som på tross av begrensede ressurser, jobber frivillig på fritiden for Venstre, for et ønske om å gjøre Østfold, Norge og verden litt bedre. Vi skal selvsagt rekruttere frivillige og medlemmer til valgkampen allerede nå, og det er smart, men jeg mener vi må være smarte i alt vi gjør.

Så hva er smart?

Er det smart med en toppkandidat fra en kommune med 30 % av befolkningen i Østfold?
Er det smart med en toppkandidat fra regionen med halvparten av befolkningen i Østfold?
Er det smart med en toppkandidat som bor i i ytre og jobber i Indre Østfold?
Er det smart med en toppkandidat som har livs- og næringslivserfaring nok til å være troverdig i møtet med alle: barnehageforeldrene, læreren og næringslivslederen?

Ikke overraskende mener jeg alt jeg nå har sagt er smart, og da er det ikke et sjokk at jeg mener at jeg er det smarteste valget som toppkandidat. Om det er like smart å si det så klart ut i klartekst i dette møtet er jeg mer usikker på. Det er ihvertfall litt ubehagelig.

Mitt tredje poeng for hvordan vi skal vinne kampen handler om det Lars Sponheim kalte "stayerevne". Det var riktignok brukt i negativ forstand når han ble utfordret av en kjekk kar fra Oslo Vest, men han hadde et politisk poeng. Det er den som jobber hardest, lengst og best som til slutt vinner: gjennomslag, velgere og troverdighet. Østfold Venstre må ha denne stayerevnen, alle i topp fem på listen må ha det, og toppkandidaten må ha det mest av alle.

For meg personlig handler denne stayerevnen om å stå oppreist når det blåser, men likevel ha evnen til å endre kurs før du blåser på land. Det handler om å være best forberedt til alle møter med velgere, media og motstandere, men likevel ha evnen til å være ærlig når det er noe du ikke vet, eller når du har gjort en feil. Det handler om å skjønne at ingen politiske vedtak er gjennomført i det øyeblikket det er vedtatt, og ikke minst skjønne hvordan man får flertall for sine politiske forslag. Det handler om ta tillitsverv og oppgaver på alvor, og heller si nei hvis du ikke brenner for jobben.

Så – med tyngde, smartness, og stayerevne vant vi valget og fikk plass på stortinget – men hva fikk vi til? Endret vi Østfold, Norge og verden på de fire årene?

I 2017 vil jeg at Martine og Margrethe i Sarpsborg skal våkne opp til tall som viser at levekårene i byen ved fossen er dramatisk forbedret de siste fire årene. Hvorfor det? Jo for Venstre, med Østfold Venstre i spissen, har fått gjennomslag i regjeringen for en massiv satsing for å fjerne barnefattigdom. Gjennom tidlig innsats i barnehage og skole, gjennom å flytte midler og kompetanse fra det statlige til det kommunale barnevernet, gjennom økte nasjonale sosialhjelpssatser, og gjennom et mer fleksibelt arbeidsliv har vi klart det de rød-grønne aldri klarte: å få alle med.

Jeg vil at Sindre og Joakim i Moss skal bli oppringt av media med tall som viser at skoleresultatene skyter i været, og en forside i Moss Avis som lyder "Byens mest attraktive jobb". Saken inne i avisen handler om at det er søkerkøer for å jobbe som lærer i Mosse-skolen. Hvorfor det? Jo, fordi Venstre har fått til et massivt løft for etter- og videreutdanning av lærere. Lærerne har fått tid og mulighet til å være lærer igjen, etter at Venstre fikk gjennomslag i regjeringen for å prioritere rådgivningstjenestene i skolen. I tillegg har vi etablert fem-årig lærerutdanning flere steder i landet. Høgskolen i Østfold var selvsagt en av de første som fikk tilbudet.

i 2017 synes Britt og Inge at det er helt greit å kjøre fra Indre til Ytre Østfold til et av utallige Venstre-møter. Ikke fordi de kjører på en ny tverrforbindelse, men fordi ny tverrforbindelse er inne i nasjonal transportplan. En nasjonal transport som på Venstres initiativ har gått fra å være like urealistisk å gjennomføre som det er å spise seg gjennom hele smørbrødlisten på en dansk krostue, til et dokument med realistisk finansiering over flere år, og med prioriteringer som følger de faglige rådene knyttet til næringslivets behov. Næringslivet i Indre og Ytre har begynt å nærme seg hverandre, og kravene til å gjenåpne Rakkestad-banen blir stadig sterkere.

I tillegg er eksportindustrien i Østfold inne i en skikkelig boom, utløst av fjerning av formuesskatten kombinert med betydelige tilgjengelige investeringsmidler fra det nye statlige klimafondet. Rundt Nexans og NCE i Halden er det stor optimisme rundt mange oppstarts- og teknologibedrifter som utnytter de gode vilkårene for klimavennlige vekstbedrifter. En kommentar i Dagens Næringsliv kaller Østfold for det nye Sunnmøre, og på motsatt side handler ukens reisefeature om stillheten i Norges nyeste nasjonalpark i Aremark. En nasjonalpark som blir enda enklere tilgjengelig når dobbeltsporet gjennom Østfold er ferdig.

Høres ikke dette ganske bra ut?

Jeg synes dette høres ganske bra ut, og er ikke urealistisk fra mitt ståsted.

Men, jeg vil at dere skal legge merke til en ting. Alle resultatene jeg nå ramset opp handlet om gjennomslag. Ikke gjennomslag internt i Fredrikstad eller Østfold Venstre, men gjennomslag på Stortinget, inn i regjeringen.

Mitt mål ved å stille som toppkandidat er ikke bare å komme inn på Stortinget, og være fornøyd med det. Mitt mål er å få gjennomslag for Østfold Venstres politikk nasjonalt, og Venstres politikk inn i regjeringen.

Det stiller store krav til toppkandidaten vår, og var en av hovedgrunnene til at jeg måtte gå en skikkelig runde med meg selv, familien og kolleger før jeg signaliserte at jeg ønsket førsteplassen. Jeg stiller store krav til meg selv, og av og til for store krav til folk rundt meg. Etter å ha brukt de siste syv årene som fritidspolitiker – dvs. å ikke ha fritid – føler jeg meg klar til å påta meg det store ansvaret som det er å være førstekandidat, vinne valget, komme på Stortinget, og levere politiske resultater.

Min erfaring fra ulike folkevalgtverv, fra Venstre nasjonalt, fra budsjettforhandlinger i Oslo og nå fra Fredrikstad og Østfold Venstre, gjør at jeg i tillegg til å kjenne politikken vår godt, også kjenner det politiske håndtverket og spillet godt. Det, og det politiske nettverket jeg har i Venstre, bidrar til at Østfold Venstre får gjennomslag i Venstre sentralt, og det vil også bidra til at vi får gjennomslag på Stortinget og i regjering.

Til slutt har jeg noen personlige betraktninger.

Jeg har alltid vært en målrettet fyr, og kan av og til fremstå som mer skråsikker og bastant enn deg jeg egentlig er. Jeg er egentlig bare en koselig brande som ser litt skummel ut. Jeg har vokst opp i et hjem stappfullt av samfunnsengasjement og friske debatter. Med en mor som var lærer, æresmedlem i FIVH og meget rød politisk kan dere selv se for dere debattene på familiesammenkomstene. Og vi er nordlendinger.

Jeg har ikke noe ønske om å fremstå som kontroversiell, men jeg vil heller aldri bli en striglet politiker som snakker folk etter munnen. Jeg forholder meg alltid utad til Venstres vedtatte politikk, men oppfordrer tll meningsbryting i høyeste potens internt. Det er et politisk parti, ikke et kommunikasjonsbyrå vi driver.

Jeg kan ikke love gull og grønne skoger for Østfold Venstre. Historien viser at det er uklokt.

Det jeg kan love er 100 % innsats fra en mann som har en familie, en givende jobb og et liv utenom politikken som også skal ha oppmerksomhet. Jeg vil gjøre alt jeg kan for å bygge et lag, og forberede kandidater, lokallag og medlemmer til en valgkamp som vil bli beinhard. Og jeg vil gjøre det på en måte som gjør at det føles viktig for alle. Det trenger Østfold. Det trenger Venstre. Og det trenger Østfoldbenken på Stortinget.

Det er det jeg tilbyr. Det er det dere får.

Godt valg, og lykke til til mine medkandidater.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**