Ventetiden for kreftprøver må ned

Den siste uken har det kommet fram at mange som tar kreftprøver ved Stavanger Universitetssykehus har en uholdbar lang ventetid. Rogaland Venstre ønsker at SUS skal styrke patologien ved sykehuset for å få ned ventetiden snarest.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Stetoskop, helse, medisin, sykehus

Foto: Microsoft

Anja Berggård Endresen. LNP Stavanger 17.03.2012

Foto: Kenneth Gjesdal

— Rogaland Venstre er bekymret for den lange ventetiden. Seks til åtte uker er ekstremt lang ventetid for en som frykter å være kreftrammet. Åtte uker kan til og med være skillet mellom liv og død. Det er ikke godt nok, sier styremedlem i Rogaland Venstre, Anja Endresen.

Rogaland Venstre ønsker at også patologien skal videreutvikles og styrkes i takt med utviklingen ellers i helsevesenet. — Det kan virke som om SUS ikke greier å henge med i befolkningsøkningen vi har her i regionen. De trenger en tydeligere strategi for vekst innen helse. Og de bør ikke legges opp til en "vente-og-se" holdning innen patologien, sier Endresen.

Arbeidsmengden ved patologiavdelingene ved sykehusene har vokst sterkt de siste årene, samtidig som ressurstilgangen har stått stille. Både antall kreftprøver og arbeidsmengden ved hver kreftprøve vokser. Det er spesielt prøver der kreft kan være et av flere utfall som har lang ventetid.

— Det kan bli en fæl ekstrabelastning med lang ventetid når du samtidig er syk, sier Endresen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**