Elsker nye Nodeland stasjon

Songdalen Venstre er svært glad for at Nodeland stasjon er oppgradert med krysningsspor, moderne plattformer og Park&Ride-anlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Kommunestyrerepresentant Jone Nyborg

Kommunestyrerepresentant Jone Nyborg

— Dette er en stor dag for kommunen. Det er i Venstres ånd å prioritere krysningspor og andre tiltak som styrker jernbanens kapasitet for gods- og persontransport, sier leder i Songdalen Venstre, Jone Nyborg. Han smilte om kapp med sola da samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa åpnet nye Nodeland stasjon mandag 21. mai 2012.
Mer gods
Venstre har som mål å ha en utslippsfri samferdselssektor, og ønsker å doble andelen gods på sjø og bane innen 2020.
— Det er svært gledelig at godskapasiteten på bane mellom Stavanger og Kristiansand øker kraftig. Det er skremmende at 18 prosent av kjøretøyene langs E39 på samme strekning er lastebiler, sier Nyborg.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa åpnet Nodeland stasjon 21. mai 2012.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa åpnet Nodeland stasjon 21. mai 2012.

Styrker kollektivtilbudet
— Jeg håper at Park&Ride anlegget fører til at flere i Songdalen parkerer bilen på Nodeland og tar toget til jobben. Og jeg ber samtidig om at vi får flere avganger til og fra byen. E39 er i dag sterkt underdimensjonert og jeg håper anlegget kan bidra til at trafikkveksten langs veien avtar noe, forteller Venstrelederen i Songdalen. Trafikale utfordringer i regionen øker. Songdalen opplevde en befolkningsvekst på 2.8 prosent i fjor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**