Best for Norge om jeg dør tidlig og barnløs?

Statistikere fra SSB gleder oss med nye beregninger om at innvandring gir økte inntekter til det offentlige de første årene. Dessverre går regnskapet etter hvert går i minus, fordi innvandrere “over tid blir som nordmenn”. Retorikken er til å gremmes av, skriver gruppeleder for Røyken V Rebekka Borsch i Dagens Næringsliv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Rebekka Borsch, landsstyremedlem

Rebekka Borsch, landsstyremedlem
Foto: privat

For nøyaktig ett år siden kom Brochmann-utvalgets rapport som slo fast at innvandrere ikke gir nok nytteverdi til det norske samfunn. SSBs rapport presentert i DN er en oppfølging av samme tema. Budskapet til statistikerne er at innvandring gir økte inntekter til det offentlige de første årene, men at regnskapet etter hvert går i minus. Verst ut kommer alle "ikke-vestlige" innvandrerne. Igjen blir jeg minnet på en uhyggelig kjensgjerning i min tilværelse som innvandrer i Norge: at det er helt avgjørende å være født på riktig side av planeten — nemlig den vestlige.

Det er vanskelig å anslå hvor eksakt grensen mot resten av verden går. Vanskelig, men viktig i disse tider der Frps Tybring-Gjedde hånd i hånd med SSB spår Norges snarlige undergang grunnet innvandring. Folk skal måles i kroner og øre, og spådommene om hvordan Østeuropeere, Afrikanere og andre ikke-vestlige kommer til å ødelegge den norske velferdsmodellen, sitter løst. Jeg er i hvert fall glad for at jeg er født som tysker. Det er trygt. Det betyr at jeg er ingen snylter. Statistisk sett. I hvert fall før jeg begynner å ligne for mye på nordmenn.

Må ikke bli for lik nordmenn?
Rent samfunnsøkonomisk sett er slike som meg mer lønnsom for AS Norge enn den jevne nordmann. Jeg kom til Norge fiks ferdig: 3 år barnehage, 13 års skolegang, 4 år universitet pluss yrkesutdanning — alt sammen betalt av tyske skatteinntekter. For ikke å snakke om helse- og sosialutgiftene som har gått med på å flaske meg opp, fra fødselen over barnetrygd til diverse lege- og sykehusbesøk i barndoms- og ungdomstiden. Med slike som meg får Norge full pakke: utrolig billig, velstelt arbeidskraft med høyt utdanningsnivå som gir skatteinntekter nesten fra dag en. Men nå ødelegger SSB-rapporten nattesøvnen min. Den skremmende nyheten står et stykke lenger ned i DNs oppslag: På kort sikt bidrar innvandrere fra Vesten positivt siden de gjerne er ferdig utdannet og går rett i jobb. Men på sikt bidrar de negativt: "Årsaken er at de over tid blir som nordmenn ".

Dette er logikk på høyeste plan: Bare integreringen lykkes nok, blir innvandringen et tapsprosjekt for Norge. Fordi godt utdannede innvandrere gjør som alle andre mennesker i dette landet og bruker velferdsgodene staten tilbyr. Har jeg grunn til å grue meg? Vil jeg, bare jeg bor lenge nok i Norge og integrerer meg for godt, bli ulønnsom for AS Norge? Kan jeg ende opp med å bli for norsk?

Kunnskapsløst

Disse "gruppene kan skaffe oss handlingsrom. Men disse skal også få barn og bli gamle. Det betyr at bildet endres over tid". Slik siteres forskningsleder Erling Holmøy i SSB om hvor lenge en vestlig innvandrer har nytteverdi for Norge. Jeg måtte lese sitatet tre ganger. Ble litt mer sjokkert for hver gang. Hva er det egentlig han mener? At Norge får høyest nettogevinst hvis vi begrenser innvandrernes liv til jobbing, så får vi håpe på at de dør tidlig, helst barnløs, for makroøkonomiens og statistikkens skyld? Hvor kunnskapsløst går det egentlig an å argumentere?

Er det ett budskap denne rapporten inneholder, så er det at vi bruker for mye penger på velferdsgoder i dette landet For mye på deg som leser dette og snart for mye på meg også. Det skyldes at vi har så fett med oljepenger, at sittende regjering ikke tør senke forbruket av løpende utgifter eller iverksette en bedre organisering av vårt velferdssamfunn. At dette ikke er bærekraftig over tid, kan vi vel alle være enige om. Det virkelig skremmende med vinklingen på SSBs undersøkelse er at dette gjøres om til en "nyhet" om at innvandrere er skadelig for norsk økonomi.

For dyrt med folk?

SSB begrunner sitt varsko med det faktum at en gjennomsnittsinnbygger i Norge bidrar med mindre inntekter enn det han eller hun får igjen i form av velferdstjenester og overføringer. Når antall innbyggere øker som følge av innvandring, blir det flere å dele oljeformuen på. I min verden betyr det at vi må begynne å senke de offentlige utgiftene noe, deretter at vi får fart på innovasjon og nye arbeidsplasser for å veie opp for dalende oljeinntekter. Legger vi SSBs logikk til grunn, er konsekvensen ikke bare at vi må stoppe all innvandring til Norge nå. Det betyr også at nordmenn fra nå av helst bør la være å formere seg og at vi bør juble over hver eneste nabo, kollega, venn og slektning som legger inn årene.

Det er så jækla dyrt å ha folk boende i dette landet at vi rett og slett bør slutte med det.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**