Nominasjonsprosessen i Hordaland Venstre

Nominasjonsprosessen foran Stortingsvalget 2013 er godt i gang i Hordaland Venstre.
Det endelige nominasjonsmøtet er fastsatt til lørdag 3. november og blir avholdt på Hotell Scandic Bergen Airport.
Her finner du mer informasjon om prosessen som leder frem til det.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Hordaland Venstre har en nominasjonsnemnd som ble valgt av fylkesårsmøtet i februar.

Ingebjørg Winjum

Foto: –

Nemnda består av:
Leder: Ingebjørg Winjum (Granvin) Tlf: 40 40 38 63
Medlemmer:Anne-Beth Njærheim (Bømlo), Per-Arne Larsen (Bergen), Liv Ulvøy (Austrheim), Arild Raftevoll (Askøy), Hanne Kvilhaugsvik (Unge Venstre) og Kari Østervold Toft (Venstrekvinnelaget).
De har alle personlige varamedlemmer.

Nemnda har så langt hatt fire møter og de har avholdt intervjuer med kandidater helgen 14. og 15. september.

Lokallagene har kommet med innspill på navn til listen og senere avholdt prøvenomiinasjoner.

Fylkesstyret har hatt ansvaret for å arrangere debattmøter rundt om i regionene, der aktuelle toppkandidater får presentere seg.
Det har vært avholdt slik debattmøter i Sunnhordland, i Nordhordland, i Bergen, i Vest-regionen og i Hardanger/Voss-regionen.
I de fleste regionene ble det avholdt avstemning etter debatten.
I Bergen var møtet og avstemningen åpen for absolutt alle, ikke bare medlemmer!

Nominasjonsnemdas innstilling til liste offentliggjøres en gang i løpet av første uken av oktober.

Informasjon om nominasjonsmøtet har gått ut til alle lokallagslederne.
Lokallagene må i god tid før nominasjonsmøtet arrangere medlemsmøte for å velge utsendinger til nominasjonsmøtet. De valgte utsendingene vil deretter bli kalt inn til nominasjonsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**