Stortingsvalgprogram – Meld inn saker

Vi skal gi innspill til Venstres stortingsvalgprogram for perioden 2013-2017. Du er velkommen til å bidra med forslag til saker!
Møt opp på styremøtet til Tønsberg Venstre på rådhuset 6. juni kl. 1830.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Stortinget

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

På styremøtet 6. juni har vi en prosess på hvilke saker vi ønsker å melde inn til stortingsvalgprogrammet. Meld gjerne inn saker til styret før møtet, eller kom på møtet — som er åpent. Møtet begynner klokken 1830 på Rådhuset. Fremmøte på utsiden (østre inngang) ca. fem minutter før møtestart.

Se i eksisterende program for inspirasjon og som utgangspunkt. Foreslå gjerne
dine hjertesaker. Jo mer forberedt vi er til styremøtet — desto bedre blir resultatet.

Mer informasjon om programarbeidet på sentralt hold ser du her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**