Verdens Miljødag 5 juni

På Verdens Miljødag inviterer Venstre til temamøte om kommunens sykkelbysatsing.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Rana Venstre fokuserer på aktiv transport i et miljø- og folkehelseperspektiv. I møtet blir det orientert om kommunens sykkelbysatsing og planarbeidet i forbindelse med denne. Representanter fra administrasjonen og fra trafikksikkerhetsutvalget vil orientere. Vi håper på frisk debatt og konstruktive innspill til planarbeidet.

Møtet avsluttes med befaring av noen av byens gang- og sykkelveger!

Sted: Bakeribygget, Moholmen tirsdag 5. juni kl 1900.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**