La oss skilte byen vår bedre – til glede for alle som beveger seg der

Tønsberg Venstre ønsker velkommen til stand utenfor biblioteket, lørdag 9. juni kl. 11-14.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

staND

Foto: suzy

Tønsberg Venstre ønsker å skilte byen for gående og syklende, slik at en lett finner frem til de ulike bygg og kulturarenaer i Tønsberg (bibliotek, statuer, parker, osv).

Det er i dag ikke gitt hvordan man kan finne fram til alt Tønsberg har å by på av parker, museer og kulturelle skatter. Skiltene som kan lede mennesker rundt på oppdagelsesferd i byen kan være helt unike — og i tråd med Tønsbergs identitet.

Dette står i programmet til Tønsberg Venstre 2011-2015 ang skilting.
Tønsberg by er rammen for all kultur og opplevelse i Tønsberg. I dag må man oppsøke turistkontor eller kjenne byen for å finne frem til de ulike kulturopplevelsene, museer osv. Her ser Venstre muligheter.

Tønsberg Venstre vil skilte byen på en hensiktsmessig måte slik at alle kan orientere seg til fots og på sykkel, og raskt oppfatte hva Tønsberg har å by på(oversikt over museer, bibliotek, kulturlokaler lett oppfattelig og estetisk forsvarlig utført og plassert ut). Dette tilgjengeliggjør byen vår både for innbyggere og besøkende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**