-La elevene ved Møllehagen få fullføre

Venstre vil gi elever ved Møllehagen skolesenter som trenger det mulighet til å bruke lengre tid enn vanlig på å fullføre videregående, sier Venstres medlem i opplæringsutvalget, Svein Abrahamsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Opplæringsutvalget i Rogaland fylkeskommune skal behandle tilbudet ved Møllehagen skolesenter i et ekstraordinært møte tirsdag 12. juni 2012. Her er et sentralt spørsmål om elever etter en individuell vurdering skal kunne få mulighet til å bruke mer enn fem år på å gjøre seg ferdig med videregående opplæring.

Venstre vil på dette møtet gå inn for at elever skal få mulighet til å bruke lengre tid enn vanlig på å gjøre seg ferdig med videregående skole dersom det er tungtveiende grunner for det, som for eksempel langvarig sykdom eller behandling.

Opplæringsloven fastsetter at elevene som hovedregel må fullføre videregående skole i løpet av en sammenhengende periode på fem år. Fylkeskommunen kan imidlertid gi elevene tillatelse til å bruke lenge tid. I sin sakframstilling om Møllehagen tilrår fylkesrådmannen at det på grunn av økonomiske hensyn ikke skal gis mulighet for elevene i Rogaland til å få bruke mer enn fem år på videregående opplæring.

-Vi ønsker at flest mulig skal fullføre videregående skole, da det er svært viktig for elevenes framtidige jobbmuligheter og mulighet til å ta høyere utdanning, understreker Svein Abrahamsen. Vi bør derfor være fleksible i tilretteleggingen av opplæringen for elever som har spesielle behov, slik opplæringsloven gir rom for.

Møllehagen skolesenter er en skole for elever som har behov for spesielt tilrettelagt undervisning. Dette kan være fordi de ligger på sykehus, bor på barnevernsinstitusjon eller fordi skolen kan tilrettelegge for nettopp den problematikken som den enkelte eleven har.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**