Fra landsstyremøtet i Halden 16. og 17.juni

Halden var stedet og Møre og Romsdal var godt representert da Venstre avholdt sitt landsstyremøte sist helg. Nestleder Ragnhild Helseth og direktevalgt landsstyrerepresentant Britt Giske Andersen deltok. De tok opp temaer som petroleumsvirksomhet, fiskeri, reiseliv, skole og kultur fra talerstolen. Løypemelding for stortingsprogram og tema kultur var blant sakene som var oppe til debatt. Møre og Romsdal hadde søkt om å være landssmøtested for 2013, men nådde dessverre ikke opp. Før avgjørelsen ble tatt om å velge Oslo i 2013, ga Britt Giske Andersen en meget god begrunnelse for hvorfor velge Ålesund, og ga signal om at vi vil søke igjen for kommende landsmøter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Ragnhild Helseth og Britt Giske Andersen

Foto: rh

Tema for søndag var "Mangfold og tilgjengelighet i kulturpolitikken", der Ragnhild Helseth var tydelig i sitt innlegg om kunsten som egenverdi, kunsten og ytringsfrihet, kunst og kulturfag i skolen og samhandling kultur og næring.

I diskusjonen om kultur ble det fra flere talere snakket om balansegangen mellom det å se på kunst som en verdi i seg selv og kunst brukt instrumentelt. Det siste er det som synes å være hovedsak i dagens kulturpolitikk til regjeringen. Venstre ønsker mere fokus på kunstens egenverdi.

Diskusjon om litteratur- og mediepolitkk. Gode innledere fra ulike bransjer ga innspill til debatt og Venstre sitt programarbeid frem til 2013.

Venstre vil ha en kunnskapsbasert politikk. Representantene fra Møre og Romsdal fremhevet spesielt fiskeri , petroleumsvirksomhet og reiseliv. Landsstyret tar dette på alvor og vi vil bruke tiden godt frem til valget 2013. Fylkeslagene ble oppfordret til fortløpende å sende inn saker og synspunkter til Landsstyret. Tema for neste møte er nettopp olje/gass og fiskeri.

Trine sin tale til landsstyremøtet 16.juni 2012

Foto: rh

Venstres leder Trine Skei Grande sin tale til landsstyremøtet handlet om utenrikspolitikk og menneskerettigheter. Hun tok blant annet opp spørsmål om interessebasert utenrikspolitikk versus verdibasert utenrikspolitikk.

5 ulike uttalelser innen ulike viktige temaer ble vedtatt, de ligger på
www.venstre.no

Halden Venstre hadde lagt opp til et flott program lørdag kveld der landsmøtedeltakerne fikk besøke Kristiansten Festning.

Halden og Fredriksten festning

Foto: rh

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**