Lovlig grafittivegg i Tønsberg?

Under forrige utvalgsmøte for kultur og frivillighet var saken «»Skate og aktivitetsanlegg sentrum — rammer for prosjektet» oppe. Venstre ønsket at man også utredet muligheten for lovlig grafittivegg ifb skateparken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Utvalget var enstemmig om tilleggt.
Tønsberg Venstre mener det er positivt med utvidelse og oppgradering av skateparken. Og om Tønsberg skulle ha en lovlig grafittivegg, hadde denne plasseringen vært god — den hadde fungert som noe skjerming mot trafikk — og et levende kunstverk i ytterkanten av Gunarsbøparken

Les tidl artikkel om grafittivegg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**