Bærum Venstres miljøpris til loppemarked

Høvik, Blommenholm og Løkeberg skolekorps fikk Bærums Venstres miljøpris 2012 for sin innsats med loppemarkedet på Ramstad skole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Bærum Venstre overrekker miljøprisen 2012 til vinneren av avstemningen for beste loppemarked

Foto: Marte Lilloe-Olsen

Til venstre i bildet og fra Høvik,
Blommenholm og Løkeberg skolekorps: Frode Seim, Maria Aalerud Seim og Fredrikke Preus.

Til høyre i bildet og fra Venstre: Gudbrand Teigen, Mette Kaaby og Hulda Tronstad Nydal.

– Tusen takk for Venstres miljøpris, sa nestkommanderende «loppegeneral» i Høvik,
Blommenholm og Løkeberg skolekorps, Trond Seim. De legger ned utallige dugnadstimer for sortering, pakking, bæring, salg og bortkjøring av lopper.
– Vi ser vi gjør en god miljøinnsats, som alle som driver loppemarked, mener Seim.
Prisen vil bli brukt enten en ny trompet eller klarinett, forsikrer Seim

Hverdagshelter
Bærum Venstres miljøpris er en pris som deles ut til enkeltpersoner, bedrifter, organisasjoner eller andre som gjør en særskilt innsats for miljøet. Bærum Venstre har i år valgt å dele ut miljøprisen til et av de vårlige loppemarkedene – disse hverdagsheltene som gjør det mulig for oss andre å velge gjenbruk framfor bruk og kast — eller bare kjøpe nytt.

– Loppemarkedene er blant dem som virkelig gjør en innsats for å ta vare på ting
som ellers ville bli kastet. Som setter i system folks mulighet til å rydde opp på loftet, gi bort ting som kan ha verdi for andre, og som får andre til å finne skatter vi ellers ikke ville funnet, sa nestleder i Bærum Venstre, Hulda Tronstad Nydal.

Avstemming på nettet
Ettersom antallet av vårens vårens loppemarked var femten, så ville det blitt lite penger på hver hvis alle skulle dele prisen på 5000 kroner.
Bærum Venstre ønsket å ta folk med seg i valget av miljøprisvinner. Derfor la venstrelaget opp en avstemming på Internett som ble annonsert og publisert i sosiale medier.
Etter en avstemming som gikk over seks uker, fikk Bærums befolkning mulighet til å stemme. Alle fikk kun stemme en gang. 19,84 prosent av om lag 900 avgitte stemmer gikk til loppemarkedet på Ramstad skole, som Høvik, Blommenholm og Løkeberg skolekorps står bak.

Omtale i Budstikka.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**