Prøveordning med åpning av storgata for biltrafikk

Etter forslag fra Venstres Mona Johnsen vedtok kommunestyret 28. juni å åpne storgata for biltrafikk fra nord til syd. Forslaget fikk støtte fra V, H, FrP og en av SPs representanter. Erfaringene fra prøveordningen vil bli en del av grunnlaget for arbeidet med ny sentrumsplan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Mona Johnsen

Foto: Esteban Reyes

– Når de som driver forretning mener dette er viktig for videre drift i storgata vil det være hån mot disse om vi ikke prøver ut dette, sa Mona Johnsen da hun presenterte forslaget.

For Venstre er det viktig at dette er en prøveordning der argumentene for og mot blir testet mot de erfaringene vi får fra prøveordningen.

Geir Helge Sandsmark fulgte opp med å si at miljøaspektet vil bli viktig når ordningen skal evalueres. Venstre vil fortsatt være det sterke og tydelige miljøpartiet i kommunestyret.

Her er vedtaket:

Kommunestyret vedtar å åpne Storgata for trafikk med prøvetid på et år. Åpningen begrenses til hverdager mellom 10.00-17.00 med max 30 km/t. Anbefalt kjøreretning fra nord til syd.

Ved utarbeidelse av kjøremønster skal det vektlegges framkommelighet for myke trafikanter slik at området fortsatt har et levende bymiljø. Det bevilges 200 000,- fra formannskapets konto for å dekke kostnaden med skilt, oppmerkning og universell utforming.

Vurdering og resultater av prøveordningen etter 1 års åpning av gågata skal legges til grunn i arbeidet ved utarbeidelse av sentrumsplan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**