Gir premie for dugnadsånd

Venstres Mona Johnsen har fått gjennomslag for at det skal gis premie til den enheten i kommunen som er mest kreativ, bruker dugnadsånd og bidrar til utvikling av kommunens tjenester selv om den økonomiske situasjonen er vanskelig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Mona Johnsen

Foto: Esteban Reyes

Forespørsel fra Mona Johnsen, Venstre:

Halden kommune står for tiden i en meget hardt presset økonomisk situasjon. Og mange bra innsparingsforlag har blitt presentert fra denne talerstolen. Men det er ikke bare vi, politikere, som er opptatt av kommunenes økonomi. Jeg vet at hele Haldens befolkning er opptatt av den. De ansatte i Halden kommune er vel de som føler innsparingen mest på kroppen. Men selv om alt kan virke håpløst og alt kan virke bare negativt, vet jeg at det er mange her i kommunen som bidrar litt ekstra positivt til kommunekassen.

Jeg kan bare nevne alle dugnadene i kommunen denne våren. I Skolemiljøet har de sopet skolegårder, malt gjerder, klippet og ryddet i busker, og kratt og noen har til og med klippet gresset. På disse dugnadene har de ikke bare spart kommunekassen, men de har først og fremst styrket sitt forhold til både skolen og de som er tilknyttet skolen. Mange velforeninger har gjort det samme i nærmiljøet sitt, og disse dugnadene har virket samlende og styrkende sosialt både for store og små.

I en barnehage vet jeg de lærer barna å skru av lyset når sistemann forlater rommet. Dette kan sikkert virke som en dråpe i havet i dag, men tenk hva de lærer barna — dette tar barna med seg hjem og videre i livet. Og tenk hva andre enheter i kommunen kan lære av disse barna?
Når vi har så dyktige og reflekterte mennesker her i Halden kommune, synes jeg vi bør sette litt ekstra stas på dem:

Den eller de enheten(e) som er mest kreative og bidrar mest økonomisk til sparing utenom budsjett over en tidsperiode (f.eks et skoleår aug. —juni), vinner en symbolsk premie, som for eksempel billetter til et kulturarrangement eller en mindre pengegave til deres sommeravslutning juni 2013.

Kan ordføreren tenke seg å ta et initiativ til en slik ordning?

Ordfører Thor Edquist svarte ja.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**