Urheia Fort overtatt av Risør kommune

ved en enkel tilstelning ble det siste del av forsvarsanlegget Urheia Fort i dag overlevert til Risør kommune. Forsvarsbygg v/Skifte Eiendom har i et ar år vært i dialog med Risør kommune om tilbakelevering av det unike anlegget, som nå er sikret og ryddet for å ivareta sikkerhet for alle besøkende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Den orginale bunkeren (der hvor radaren stod) er et fantastisk utsiktspunkt, og Ronald Ramberg fantaserer allerede om å ha et minimuseum i bunkeren.

Den orginale bunkeren (der hvor radaren stod) er et fantastisk utsiktspunkt, og Ronald Ramberg fantaserer allerede om å ha et minimuseum i bunkeren.
Foto: Jan Einar Henriksen

Forsvarsanlegget i Urheia er et av de best bevarte av forsvarsverkene langs kysten og har løpegraver med svært god standard. Ifølge den opprinnelige leieavtalen skulle området ryddes og tilbakeleveres i opprinnelig stand, men heldigvis ble det avtalt at området skulle ryddes, sikres og bevares på en måte som ivaretok det kulturhistoriske forsvarsanlegget på en god måte.

Når Risør kommune i dag overtok anlegget starter neste del av prosjektet, nemlig arbeidet med å ivareta og videreføre det unike kulturhistoriske området i Urheia for etterslekten.

I sin takketale nevnte ordføreren både Risør Museum og Søndeled og Risør Historielag som aktuelle samarbeidspartnere om fremtidig bruk av området.

Risør Venstre har for sin del i flere år jobbet for å få til en positiv utvikling i Urheia, og har vært en politisk pådriver for flere gjennomførte prosjekt, og var også med på de første befaringene sammen med plansjef og forsvarsbygg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**