Om underskudd og samarbeide

På lederplass i Halden Arbeiderblad, 5. juli, etterlyser redaktøren posisjonens kommentarer til APs forsøk på å så tvil om det revisorgodkjente regnskapet. Her kan du lese Geir Helge Sandsmarks svar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


På lederplass 5. juli etterlyser redaktøren posisjonens kommentarer til APs avledende utspill om det revisorgodkjente regnskapet. Da HAs journalister ikke selv stiller AP de åpenbare oppfølgingspørsmålene, kan man ha en viss forståelse for at redaktøren prøver å trekke på annen kompetanse.

Økonomisk balanse

Foto: Microsoft

Dersom HA hadde lest gjennom APs forslag, og fulgt med på behandlingen av de siste års regnskaper, kunne man for eksempel ha spurt om hvorfor de samme grepene som ga underskudd i forrige periode plutselig skal bidra til å løse problemene nå. Man kunne også ha spurt om hensikten med ny bokføring av fordringer uten debitors samtykke. Siste teknikk ble kritisk bemerket av revisor for 2010-regnskapet. Manglende hold i disse er også delbidrag til 2011-underskuddet. Dette ble påpekt av varaordføreren under kommunestyrets behandling.

Penger, sedler

Foto: Microsoft

Derfor er det tydelig hvorfor vi, i samarbeidsflertallet, velger å bruke tiden på å fatte de riktige vedtakene for at administrasjonen best skal kunne løse sine vanskelige oppgaver. Vi har frivillig, og med vitende, tatt ansvar for å bringe kommunens økonomi i balanse. Vi bruker innsatsen på å samle kunnskap om kommunens tilstand og på rådmannens innspill til politisk nivå. Dette er mer nyttig enn APs stadige avsporinger.

Opposisjonspartier kan drive god politikk på flere måter. Man kan stille kritiske spørsmål til valgt strategi. Man kan foreslå tydelige alternativer, eller man kan bevege flertallets forslag i egen retning der man løfter egne hjertesaker i bytte mot bred enighet om hovedstrategiene. Alle disse forutsetter at man godtar virkeligheten, som i Haldens tilfelle er underskudd i 2011 som følge av langvarig manglende kontroll. Mens andre opposisjonspartier veksler mellom de gode måtene, har AP valgt å prioritere fraskrivelse av eget ansvar for kommunens ubalanse framfor positive bidrag til opprydding.

Halden Rådhus

Foto: Halden Dagblad

Det er ikke lenger nok å være naiv for å tro på oppriktig vilje til opprydding fra APs side. Man må i tillegg vrake store deler av fakta om kommunens tilstand og historien bak underskuddet.

Positive overraskelser om samarbeidsvilje mottas med oppriktig åpenhet.

Geir Helge Sandsmark
Gruppeleder (V) i kommunestyret

Innlegget ble trykt i Halden Arbeiderblads papirutgave 10. juli

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**