Krever sikringstiltkak i ulykkessvingen ved Valand på E-39

Mandag 23. juli skjedde det enda en alvorlig trafikkulykke på E-39 i den krappe svingen ved Rørsundbroa ved Valand øst for Mandal . Stein Inge Dahn er bystyrerepresentant og medlem av SAM-utvalget fra Venstre. Han krever nå at veimyndighetene må gjennomføre sikringstiltak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Avisoppslag fra dødsulykke i 2011

Avisoppslag fra dødsulykke i 2011
Foto: Faksimile Aftenposten

Svingen ved Rørsundbroa på E-39, like øst for Valand i Mandal, er en dødsfelle. Mindre enn ett år etter siste dødsulykke skjedde det mandag 23. juli igjen en alvorlig ulykke med personskade.

Her har det skjedd alt for mange tragiske og fatale ulykker tidligere — de aller fleste på grunn av at store vogntog kommer over i motsatt kjørefelt når de er på vei vestover.

Nå er nok nok! Etter enda en ulykke krever Venstre at denne svingen utbedres umiddelbart. Denne gangen var det ingen som mistet livet, men det er likevel helt uakseptabelt at et slik kjent risikopunkt på E-39 igjen fører til personskade. -Når vi i dag opplever ytterligere en alvorlig ulykke med personskade på samme sted, må dette føre til at det gjennomføres umiddelbare, fysiske sikringstiltak, sier Venstres Stein Inge Dahn.

Trafikkulykke Valand 2007

Trafikkulykke Valand 2007
Foto: Faksimile Stavanger Aftenblad

Agder Venstre krever at svingen enten bygges om slik at den blir betydelig slakere, eller at det etableres fartshindre som tvinger store kjøretøy på vei vestover til en reell fartsreduksjon. Et annet alternativ kan være å anlegge fysiske hindere i svingen som er sterke nok til å forhindre at store kjøretøy kommer over i motsatt kjørefelt.

Trafikkulykke Valand juli 2012

Trafikkulykke Valand juli 2012
Foto: Faksimile Lindesnes Avis

Kart som viser ulykkessvingen på E-39 ved Valand i Mandal

Foto: Google maps

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**