Reagerer på nedleggelse av Bodung stasjon

Venstre reagerer på notisen i Glåmdalen om at Bodung stasjon skal legges ned. – Dette er ikke nevnt i Jernbaneverkets egen utredning og kommer som er overraskelse, sier Sesselja Bigseth som har tatt saken videre til Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Oppdatert 4. august: I følge Raumnes sier pressesjefen i Jernbaneverket at Bodung stasjon ikke skal legges ned. Han kan ikke forklare hvordan misforståelse om nedleggelse har oppstått.

Det var i går at Glåmdalen skrev at Bodung stasjon skal legges ned fra desember av. Avisa har fanget opp nyheten fra postlistene i Nes kommune, hvor en saksbehandler i Jernbaneverket i et svar til en nesbu forteller at plattformen ved Bodung ikke blir fornyet da stasjonen skal nedlegges.

Sesselja Bigseth

– Det er første gang jeg hører snakk om dette, så jeg ble mildt sagt overrasket over nyheten, sier Sesselja Bigseth, som har tatt tak i saken.

I Jernbaneverkets egen utredning er det foreslått nedleggelse av fire stasjoner på Kongsvingerbanen (Seterstøa, Disenå, Sander og Galterud), men ikke Bodung. Derimot er det foreslått at Bodung kun får stopp i rushtrafikken. Sesselja har derfor vært i kontakt med både Jernbaneverket og Samdferdselsdepartementet for å få bekreftet eller avkreftet nyheten, men ingen har vært i stand til å gi et entydig svar på om det er korrekt at Bodung skal legges ned.

– Det har den siste tiden vært fokus på at vegene rundt Oslo er sprengt og at kollektivtrafikken må ta den økende veksten i trafikken som følger av at folketall på Østlandet øker. Da blir det feil å legge ned enda flere stasjoner i en pendlerkommune som Nes, sier Sesselja.

Borghild Tenden

Borghild Tenden

Nes Venstre har derfor kontaktet Borghild Tenden og tatt initiativ til et brev til samferdselsministeren hvor vi spør om samferdseslministeren kan bekrefte om Bodung stasjon på Kongsvingerbana skal nedlegges i år. Vi spør også om samferdselsministeren mener det er riktig å prioritere nedleggelse av togstasjoner på det sentrale Østland. Det er ventet at samferdselsministeren svarer i løpet av seks virkedager fra brevet er registrert i systemet.

Les mer om vår kamp for Kongsvingerbanen:
* Vil ha tog mot Oslo hver halvtime
* Tar Kongsvingerbanen til Stortinget
* Kongsvingerbanen: Jeg har fem, har du 15?

 Nes Venstre vil ha svar om Bodung stasjon virkelig skal legges ned fra desember 2012.

Nes Venstre vil ha svar om Bodung stasjon virkelig skal legges ned fra desember 2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**